کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنحی فارمسی

 

 

 


۱.استاد تهمینه شمعریز

۲.استاد پلوشه

۳.استاد پوران ماهر هروی