پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

(۹۶- ۱۴۰۰)

(۲۰۱۷-۲۰۲۱)

۱. مقدمه(INTRODUCTION)

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در سال ۱۳۸۶ رسمآ جواز فعالیت خود را از وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ و در خزان سال ۱۳۸۷ به جذب محصل آغاز کرده این مؤسسه  در سال ۱۳۹۰ جواز پوهنحی ستوماتولوژی و در سال ۱۳۹۵ جواز فعالیت پوهنحی فارمسی را اخذ و اقدام به راه اندازی  این رشته ها نمود. همچنین تا کنون از پوهنحی  طب معالجوی شش دوره از این مؤسسه فراغت یافته اند.

پلان استراتیژیک عبارت از روند تعیین اهداف، تصمیم گیری در مورد اقدامات برای رسیدن به آن اهداف و بسیح منابع لازم برای انجام این اقدامات میباشد. یک پلان استراتیژیک توصیف می کند که چگونه از طریق استفاده از منابع موجود اهداف به دست می آید.

پلان استراتیژیک جدید ادامه پلان استراتیژیک (۲۰۱۵-۲۰۱۹) مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بوده و تلاش برای دستیابی به اهداف اصلی می باشد.

۲ . دیدگاه(VISION)

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده به عنوان یک نهاد معتبر تدریسی- تحقیقی در عرصه خدمات آموزشی و صحی در سطح کشور خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ . ماموریت ( MISSION )

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه تحصیلات با کیفیت اکادمیک و تحقیقاتی طبی را به شیوه های جدید تدریس و آموزش برای جوانان مهیا ساخته، تا آنها بتوانند در عرضه خدمات صحی معیاری در کشور ایفای وظیفه نمایند.

 

 

 

 

۴ . ارزش ها(VALUES)

·          صداقت و راستی در تمام فعالیت ها

·          تعهد برای نو آوری و عالی بودن

·          آموختن در طول زندگی و تحقیق متداوم

·          توسعه و ترویج قضاوت اجتماعی، عدل و انصاف، تنوع و متخصص بودن

·          دوستی موثر با تمام سهامداران(همکاران) و مؤسسات زیربط

·         ارتباطات مختلف با تمام حرفه های دیگر

·         حمایت و احترام در روابط متقابل

·         احساس مسؤلیت، شفافیت و پاسخگویی

·         پاسخگویی به خواسته های محیطی، منطقوی و بین المللی صحت

·         رقابت سالم با مؤسسات طبی دولتی و خصوصی

·         توسعه استقلالیت علمی ، اداری و مالی

·         احترام و رعایت آزادی های اکادمیک

·         توسعه و ارتقای کیفیت و اعتباردهی

۵ . حاکمیت، رهبری واداره  (GOVERNANCE)

حاکمیت، رهبری و اداره مؤسسه روی رسیدن به ماموریت و اهداف ااستراتیژیک آن متمرکز می باشد.

۵.۱-برنامه های رهبریLeadership program

رهبری این پروگرام تحصیلی در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ازطریق یک اداره که در رأس آن ریس مؤسسه، معاونین علمی، تدریسی و اداری در راس شعبات آن و روسای پوهنحی ها در رأس هر پوهنحی قرار دارند به پیش برده می شود. معاونیت علمی در بخش علمی و اکادمیک همکار ریس مؤسسه می باشد و تمام پروگرام های علمی را تنظیم می نماید در پروگرام جدید علمی در فاکولته طب برنامه هفت ساله می باشد که در این پروگرام میتود جدید تدریس OBE, SCL را مورد تطبیق قرار داده در پوهنحی های ستوماتولوژی و فارمسی در دو سمستر نخست آن قابل اجرا می باشد.

رهبری مؤسسه به کمک معاونیت علمی همچنین مسؤلیت پیشرفت و توسعه مؤسسه را بر عهده دارد.

معاونیت تدریسی مؤسسه تنظیم کننده و اجرا کننده تمام برنامه های علمی قابل تطبیق می باشد و در بخش تدریس ریاست مؤسسه و معاونیت علمی را همکاری می نماید. تقویم های اکادمیک در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ شامل دو سمستر بهاری و خزانی در یک سال تحصیلی می باشد.  البته برای اینکه بتوانیم خوبتر سیستم کریدیت را تطبیق نماییم دو سمستر کوتاه مدت در بین رخصتی های سمستر نیز دایر می گردد که محصلین در صورت عدم کریدیت شدن استفاده کرده می توانند. تقسیم اوقات تدریسی نیز توسط معاونیت تدریسی آماده گردیده و مورد تطبیق قرار می گیرد.

مدیریت محصلان نیز زیر اثر معاونیت تدریسی می باشد و امورات آن از این طریق اجرا می گردد.

بخش اداری یا معاونیت اداری مؤسسه امورات مالی، اداری و حفظ و مراقبت مؤسسه را به عهده دارد و در مقابل ریاست و بنیان گذار مؤسسه مسؤل می باشد.

۵.۲-آزادی های مالی، اداری و اکادمیکFinancial, Administrative and Academic Independence

استقلالیت مالی و اکادمیک

تحصیلات عالی بهتر و با کیفیت نیازمند استقلالیت بیشتر مالی و اکادمیک می باشد. استقلالیت مالی در مؤسسات خصوصی وجود دارد و فیس تحصیلی یگانه درآمد مالی برای این مؤسسات می باشد در صورتیکه تحقیقات علمی مفید در جامعه انجام بدهند می توانند عایدات از این بابت نیز داشته باشند.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مد نظردارد که حسابدهی شفاف در بخش مالی داشته، بودجه سالانه انکشافی و بودجه ای تطبیق پلان استراتیژیک داشته باشد.

مطابق اعلامیه ای جهانی تحصیلات عالی در قرن بیست ویکم که بیان می کند تمام اعضای تدریسی باید«از استقلالیت و آزادی کامل علمی برخوردار باشند که به حیث یک سلسه حقوق و وظایف شان پنداشته شده ضمن آنکه باید در مقابل جامعه کاملآ پاسخگو و حسابده باشند»

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ طبق اعلامیه جهانی یونسکو(اکتوبر ۹،۱۹۹۸) ماده دوم خواهان استقلال در زمینه های مانند پذیرش محصلین نظر به شرایط وضع شده خود مؤسسه، حق استخدام استادان و اجرای ترفیعات علمی شان، حق پیشنهاد برای ایجاد برنامه های تحصیلی جدید و رشته ها خاص به اساس نیازمندی های روز و جهان می باشد.

۵.۳-مبارزه علیه فسادCampaign Against Corruption

تمام اصول اخلاقی که در قوانین جاری کشور تسجیل یافته اند مراعات و مطابق آن از طریق کمیته نظم و دسپلین مؤسسه اقدامات عملی صورت می گیرد.

مطابق پالیسی های دولتی و وزارت تحصیلات عالی، در نهاد تحصیلی چراغ مبارزه جدی و همیشگی در مقابل فساد جریان دارد در مقابل فساد مالیاتی و در زمینه های مختلف ایکه در بخش تحصیلات آموزش در این راستا وجود دارد مبارزه صورت می گیرد.

۵.۴-کاغذپرانی اداریAdministrative Bureaucracy

کاغذ پرانی یا بوروکراسی یکی از مشکلات بزرگ کشور های عقب مانده می باشد اما در وزارت تحصیلات عالی برای از بین بردن آن اقدامات لازم روی دست گرفته شده است که به تاسی از این پروگرام ها مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برای از بین بردن این پدیده نیز مصمم است و نمی خواهد که این پدیده وجود داشته باشد. بنآ تمام سیستم مؤسسه کمپیوترایز بوده و همه امورات بسرعت انجام می شود. کمپیوترایز شدن برنامه های مؤسسه باعث شده است بدون کدام سؤ استفاده در بخش های مختلف مؤسسه کارهای محصلین، استادان، پرسونل اداری و مراجعین به اسرع وقت انجام شود.

 

 

۵.۵-تدوین پلان عملیاتیCodification of Operation plan

 

·         در بخش پروگرام های علمی تدویر کنفرانس های علمی موثر با دست آوردهای مفید براه خواهد انداخت و همچنان غنا بخشیدن به موضوعاتیکه در مجله علمی تحقیقی چراغ نشر میگردد که برای محصلین طبی و داکتران جوان و جامعه طبی افغانستان مفید واقع گردد. البته با همکاری پوهنتون طبی کابل یک مرکز تحقیقاتی علمی را نیز ایجاد خواهیم نمود.

·         درشروع سمستر جدید نظربه نیازمندی های تدریسی به میتودهای جدید تدریس مطابق پلان استراتیژیک وزارت محترم تحصیلات عالی میتود جدید تدریس که مبتنی بر دست آوردها یا (OBE) و محصل محوری یا (SCL) در مؤسسه روی دست گرفته و در سمستر های جدید خویش چهار سمستر نصاب هفت ساله طب معالجوی، دو سمستر پوهنحی ستوماتولوژی و دو سمستر پوهنحی فارمسی آنرا آغاز نموده ایم.

·         جذب استادان با درجه تحصیلی ماستر و دکترا در بخش های مختلف این مؤسسه صورت خواهد گرفت تا غنا مندی ظرفیت های مارا بیشتر بسازند.

·         برای پیشبرد کارهای دیپارتمنت ها پلان های عملیاتی انفرادی و پلان بهبود تدریس را غنامند ساخته، زمینه های تطبیق و نتایج آن در گزارش های بعدی ارایه خواهد شد. ترتیب پلان استراتیژیک در سطح دیپارتمنت ها، ارزیابی کار و فعالیت دیپارتمنت ها از طرف کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی صورت خواهد گرفت.

·         همچنان برای بهبود کارهای علمی و اکادمیک مؤسسه، مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ جلسات نوبتی شورای مشورتی خود را در هرسمستر و یا در ماه حمل جهت رفع مشکلات و نیاز مندی ها دایر می نماید، این شورا متشکل از نخبگان طبابت. تجارت، جامعه مدنی، پارلمان، اشخاص سیاسی- علمی و اکادمیک می باشد.

·         مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تصمیم دارد یک تعمیر جدید و معیاری با تمام امکانات اکادمیک در بخش های تدریسی، اداری، لیلیه برای ذکور و اناث، ساحات سبز، میدان های سپورت، پارکینگ و دیگر سهولت ها اعمار نماید. در این خصوص زمین، خریداری شده و نقشه ابتدایی آن از بخش انجینیری شاروالی کابل به تصویب رسیده است.

·         درمورد چاپ اثر و مقاله علمی استادان با ارگانهای بین المللی تماس حاصل خواهیم نمود و همچنان مقالاتی که  قابلیت نشر را داشته باشند در مجلات بین المللی به چاپ خواهیم رساند.

·         در مورد حق الزحمه در مقابل مقالات علمی- تحقیقی با بورد مشورتی مؤسسه صحبت خواهد شد تا از آن طریق دراین زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردد.

·         پلان های لازم  برای کار تحقیقی روی دست گرفته شده است. از جمله می توان به ظرفیت سازی در این زمینه، ایجاد زمینه های تحقیق با وزارت صحت عامه و پوهنتون طبی کابل اشاره داشت.

·         درصورتیکه زمینه ایجاد رشته های جدید مثل قابلگی عالی، نرسنگ و Medical Imaging از طرف ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم گردد، این پوهنحی ها را نظر به خواست جامعه به ترتیب ایجاد خواهیم نمود تا از این طریق به جوانان و جامعه طبی کشور مصدر خدمت گردیم.

 

 

 

۵.۶-تقویت نظارت و ارزیابیStrengthening Monitoring and Evaluation

در بخش های مختلف مؤسسه تقویت تفتیش و ارزیابی بصورت دوامدار صورت می گیرد، در بخش تدریس ارزیابی های خودی اجرا می گردد و ارزیابی استادان از طرف دیپارتمنت های مربوط شان اجرا می گردد. همچنان استادان رهنما و معاونیت تدریسی در ارزیابی از جریان تدریس بطور مداوم صورت می گیرد و در جلسات دیپارتمنت،  پوهنحی و شورای علمی مؤسسه در زمینه های مختلف آن اجرأت و تصامیم لازم اخذ می گردد.

تمام تصامیم و فیصله های نهایی توسط شورای علمی مؤسسه صورت گرفته و از طریق معاونیت های سه گانه عملی می گردد.

۵.۷-افزایش مشارکت Increasing partnerships

همکاری با پوهنتون های ملی و بین المللی

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تفاهم نامه های همکاری با پوهنتون های ملی و بین المللی دارد. از جمله می توان به تفاهم نامه هایی که  با پوهنتون های ملی شامل علوم طبی کابل، پوهنتون البیرونی، و پوهنتون های بین المللی شامل سبزوار تهران، پوهنتون طبی مشهد، اکادمی علوم ساینس اوکراین، انستیتوت بیوانفارماتیک پاستور بسته شده است اشاره داشت.

از پلان های مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ راجستر شدن  در بخش های بین المللی صحت می باشد. از اقدامات انجام شده در این زمینه می توان به راجستر شدن در فهرست پوهنتون های طبی جهانی و پروگرامهای ارزیابی بین المللی مثل ) ESFMC(USMLE و PLAB اشاره کرد.

 

 

۵.۸-جذب کمک هاAttract Assistance

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در برنامه جدید استراتیژیک خود از WHO  خواهان انکشاف کیفیت نصاب تحصیلی در بخش طب و معیاری سازی آن با پوهنتون های معتبر دنیا می باشد.

·         موسسه تحصیلات طبی چراغ از UNESCO به عنوان مرجع اعتباردهی به درجات تحصیلی علمی میخواهد در زمینه آگاهی دهی و اعتباربخشی به مدارک تحصیلی موسسات تحصیلات عالی طبی خصوصی مانند موسسه طبی چراغ همکاری های لازم را ارایه نماید تا این موسسه بتواند نسبت به اعتبار مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خود جوابگو باشد.

·         با وزارت محترم صحت عامه ج.ا.ا در مورد پذیرش محصلان در دروس عملی و دوره ستاژ در شفاخانه های معالجوی شهر کابل به تعقیب مذاکرات قبلی صحبت صورت خواهد گرفت تا زمینه لازم برای استفاده محصلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی از شفاخانه های دولتی مهیا گردد.

·         از مؤسسه HEDP که همراه وزارت محترم تحصلات عالی همکاری می نماید جلب همکاری  در زمینه انکشاف نصاب تحصیلی پوهنحی های مربوطه و میتود جدید OBE , SCL را خواهانیم.

·         فعالیت های خویش را در روشنایی تفاهم نامه صورت گرفته بین پوهنتون علوم طبی کابل و مؤسسه ازدیاد بخشیده تا بتوانیم از پوهنتون علوم طبی کابل در عرصه های مختلف همکاری  بیشتری را دریافت نماییم.

·         از پوهنتونهای خارجی که قبلآ تفاهم نامه با ایشان امضا گردیده است، خواسته خواهد شد تا در قسمت برگزاری ویدیو کنفرانس ها و دروس از راه دور همکاری های خویش را ازدیاد بخشند.

·         تماس و جلب هرچه بیشتر بخش همکاری های تحصیلی سفارت فرانسه در کابل Campus France را بخاطر ارتقاع ظرفیت و فرستادن استادان به دوره های ماستری و دوکتورا را ارتقا خواهیم بخشید.

·         با بنیاد های خیریه کشور در تماس خواهیم بود تا زمینه تحصیلات را برای اشخاص بی بضاعت فراهم نمایند تا جوانان بتوانند با کمک این موسسات به تحصیلات عالی خویش ادامه بدهند.

·         با بانک های معتبر کشور در تماس خواهیم بود تا بتوانیم با دریافت کمک مالی آنها، زمینه تحصیلات را برای جوانانی که بنیه مالی ضعیفی دارند فراهم نماییم.

۵.۹-موضوع جنسیت Gender issue

جنسیت یا جندر در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در تمام سطوح مورد توجه بوده و مد نظر گرفته شده است. محصلین در هر سه فاکولته بشکل برابر دختر و پسر مصروف تحصیل هستند.  مسؤل بخش جندر نیز فعالیت دارد و در جلساتی که از طرف اداره جندر در وزارت تحصیلات دایر می گردد اشتراک ورزیده و از طریق آن فعالیت ها در عرصه ارزیابی و مسولیت های مربوطه اجرأت  می شود.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مطابق پلان استراتیژیک جندر وزارت محترم تحصیلات عالی موضوع جندر را مد نظر داشته و فعالیت های خویش  را توسط کمیته کاری در جنب کمیته های دیگر که در رأس آن از طبقه اناث توظیف گردیده است به پیش می برد.

۵.۱۰-افزایش بودجه مؤسسهIncreasing University Budget

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تمام بودجه خویش را از طریق فیس محصلان تمویل می نماید و تا کنون هیچگونه کمک بیرونی دریافت نگردیده است.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با ایجاد تلویزیون چراغ می تواند کمک هایی را از طریق نشر اعلانات مؤسسات و شفاخانه های خصوصی بدست بیاورد و از این طریق بودجه خویش را تقویت بخشد.

همچنان با فعالیت های تحقیقی انفرادی و مشترک و گرفتن پروژه های عام المنفعه در بخش صحت می توان بودجه را تقویت بخشید.

۶ . برنامه های علمی ACADEMIC PROGRAMS

ضرورت داشتن پلان استراتیژیک علمی :

درصورت داشتن برنامه های علمی یا پلان استراتیژیک علمی ما می توانیم پلان تدریسی خود را که شامل پروگرام های عملی و نظری می شود بصورت درست به پیش ببریم. در صورت داشتن این پلان ما می توانیم پیشبرد تمام کار های علمی و اکادمیک استادان را عملی و در قسمت اجرای رتب علمی شان همکاری های لازم را داشته باشیم . بر اساس این پلان باید در تطبیق کریکولم و حل مشکلات مرتبط با برنامه های علمی اقدامات لازم صورت گیرد. به اساس این پلان ما می توانیم جهت ارتقای سطح علمی استادان و فرستادن ایشان به بورس های تحصیلی پروگرام منظم داشته باشیم.

اهداف برنامه های علمی مؤسسه:

·          تاسیس و انکشاف رشته های تحصیلی بر اساس ضرورت های صحی جامعه

·          غنا بخشیدن در تهیه و نشر مطالب مفید تحقیقی در مجله چراغ

·          ایجاد شرایط برای تبلیغات موثر از فعالیت ها و دستاورد های تحقیقی مؤسسه

·          غنامند سازی بخش شفاخانه کادری که تمام خواسته های مؤسسه را مرفوع سازد

·          فعالیت هر چه بیشتر سایت انترنتی مؤسسه برای تبلیغات دست آوردهای علمی و تحقیقی مؤسسه

·         ایجاد یک مرکز موثر و مدرن تحقیقی در مؤسسه

·         غنامند ساختن کتابخانه با کتابها و کتابخانه الکترونیکی و خرید سایت های کتابخانه ای

·         ایجاد شرایط برای امضای تفاهم نامه ها با پوهنتونها ی داخلی و خارجی موثر

·         معرفی  نقاط قوت  و امتیازات مؤسسه به جامعه

·         آموزش و ارزیابی محصلان بر اساس دیدگاه آموزش فعال(OBE, SCL, CBL, PBL ،  OSPE,OSCE )

·         برگزاری سیمینار ها، کنفرانس های علمی با اهداف رشد سطح آگاهی محصلان و استادان

·         ادغام مفکوره های مسولین برای ترقی دادن نظرات مشترک و هماهنگی جهت گیری های استراتیژیک ما

·         نوآوری در ایجاد ارزش ها با استفاده از دامنه کامل قابلیت انضباطی که جوابگوی خواست های صحت و حیات باشد

·         ایجاد هماهنگی بین آموزش و تحقیق به نحوی که منعکس کننده توانایی هایی علمی و فعال سازی سرمایه های معنوی فارغ التحصیلان و اساتید این مؤسسه جهت همکاری برای بهبود خدمات صحی و رفاه عامه کشور باشد

اهداف استراتیژیک برنامه علمی متشکل از شش هدف اساسی می باشد. رسیدن به این اهداف مستلزم تلاش برای یکپارچگی میان اعضای ارشد علمی و مسولین اداری با همکاری مسولین مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، فاکولته های مربوطه و شفاخانه کادری می باشد.

·         ایجاد آمادگی های مقدماتی برای فردای دانشمندان، محققین، متخصصین کلینیکی، رؤسا و کسانیکه در زمینه تطبیق این اهداف مؤسسه را کمک می نمایند.

·         رهبری نوآوری های  تحقیقی که جوابگوی نیازهای علمی- صحی جامعه باشد.

·         واضح ساختن تحقیقات در زمینه بهبود صحت، تساوی حقوق کارمندان، رفاه جامعه و تمام شهروندان کشور.

·         به اشتراک گذاشتن  دست آوردها و نوآوری های تحقیقات و یافته های علمی جدید از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی بخاطر حمایه و پیشرفت صحت جهانی و روابط بین المللی

·         ایجاد دیدگاه جمعی بخاطر آینده تحصیلی مشترک با فاکولته های داخلی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ  بخصوص در قسمت صحت و همکاری متقابل با دیگران

·         جذب سرمایه گذاری های استراتیژیک با هدف حمایت از تحقیقات علمی اساتید و محصلان

۶.۱. ارتقای ظرفیت مسلکی کادر علمی و استادان نخبهDeveloping a cadre of Capacity Professional and Competent Teachers

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای ۲۵ نفر استاد دایمی با رتب مختلف و ۶۵ نفر استادان همکار از طبقه ذکور و اناث دارد که در سه رشته طب معالجوی، دندان و فارمسی همکاری می نمایند. استادان دایمی در اداره فاکولته نیز با مؤسسه همکار می باشند. در بخش های مختلف مؤسسه بشمول استادان به تعداد (۵۰) نفر مصروف کار می باشند که بخش های امور محصلان، کتابخانه و نشرات، مرکز الکترونیکی و انترنت، اداری و خدماتی را در برمی گیرد. همچنان (۲۰) نفرپرسونل شفاخانه کدری در سرویس های مختلف و بخش خدماتی و امنیتی ایفای وظیفه می نمایند.

ازجمله استادانیکه به دوره های ماستری رفته و دوباره برگشته اند می توان به محترم محمد کریم عابدی در بخش فارمسی، محترم جمشید صادقی در بخش رادیولوژی که فعلآ خدمتی دوره ریزیدنسی خودرا در شفاخانه FMIC سپری می نماید اشاره داشت. همچنین دوکتور عبدالبصیر برمک در آمریکا بعد از ختم دوره ماستری فعلا مصروف گرفتن PhD در بخش Education  ، محترمه نجمه فارمسیست در کشور فرانسه بخاطر اخذ ماستری و محترمه دوکتور مریم ندا معصومی در کشور ترکیه مصروف ختم پروگرام ریزدینسی در بخش Gyn/  Obs مصروف هستند.

 

۶.۲. ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنحی هاDeveloping Capacity of Faculty Staff

در این پلان افزایش جذب کادر مجرب و ماستر در بخش های فعال مؤسسه در نظر گرفته شده است تا بتوانیم مشکلات را در زمینه های مختلف حل نمایم. در بخش ستوماتولوژی به دوکتوران متخصص و مجرب کلینیکی دیگر جهت همکاری در اداره دیپارتمنت کلینیکی ستوماتولوژی احساس نیاز می شود. با هدف تأمین نیروی انسانی لازم در این پلان پیش بینی گردیده است که از فارغان پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه، آنهاییکه شرایط کادر شدن را دارند و خواهان شمولیت در کادر دایمی مؤسسه هستند جذب نماییم.

در همین راستا در سال جاری توانستیم بخاطر تربیت خوب استادان مجرب، یکی از فارغان پوهنحی طب، که شرایط کادری را داشتند جذب و در بخش پاراکلینک توظیف نماییم تا با همکاری و مساعدت استاد بلند رتبه بصفت معاون استاد همکاری نماید.

ایجاد پوهنحی های جدید

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای سه پوهنحی فعال که مجوز آنرا از وزارت تحصیلات عالی اخذ نموده است می باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در نظر دارد ارزش یابی های مسلکی و نیازمندی های جامعه را دریافت و در قسمت ایجاد سه پوهنحی دیگر مثل پوهنحی قابلگی عالی، نرسنگ و Medical Imaging ارزش یابی ها را جمع آوری نماید. یکی از ضرورت های جامعه طبی افغانستان نداشتن یک فاکولته Medical Imaging است که بتواند در این عرصه خدمات لیسانس و ماستری را به جامعه تقدیم نماید. در شرایط فعلی افرادی با سپری نمودن کورس های کوتاه مدت و پرداخت پول هنگفت در این رشته بدون داشتن مدارک معتبر مشغول فعالیت می باشند. این موضوع ضرورت تشکیل و راه اندازی این رشته را در کشور نشان می دهد.

این مؤسسه با ایجاد فاکولته های جدید تصمیم دارد که استادان بیشتر را جذب و از این طریق ظرفیت های خویش را جهت ارتقای ظرفیت علمی کشور در زمینه صحت و طبابت افزایش دهد. همچنان در پلان جدید برای ارتقای ظرفیت اساتید بورس های طویل المدت در نظر گرفته شده است.

 

۶.۳-تحقیق و برنامه ریزی علمیAcademic Research and Planning

رشد و ارتقای کمیته تحقیق و نشرات مؤسسه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای کمیته تحقیقاتی و نشراتی می باشد که تمام فعالیت های تحقیقی و نشراتی از طریق این کمیته طی جلسات جداگانه و تصمیم های مستقلانه به پیش برده می شود.

دراین پلان مد نظر است تا این کمیته به یک مرکز مجهز تحقیقاتی تبدیل گردد تا استادان، محصلان و فارغان این مؤسسه بتوانند تحقیقات  خویش را در مقاطع مختلف تحصیلی به انجام برسانند.

دست آورد های این تحقیقات در مجله علمی چراغ منشر شده و بعد از افتتاح تلویزیون از آن طریق نیز همگانی می گردد.

این کمیته دارای دو بخش نشراتی  می باشد:

۱- انتشارات چاپی شامل تهیه و تألیف کتب آموزشی و فصلنامه علمی تحقیقی طبی چراغ

۲- نشرات الکترونیکی شامل شبکه تلویزیونی چراغ که عملا کار بالای آن جریان داشته و به زودی نشرات خویش را در بخش صحت و تدریس برنامه های طبی آغاز می نماید.

 

 

نشر و تالیف

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با داشتن یک مجله علمی تحقیقی سعی در رشد و توسعه هرچه بیشتر تولیدات علمی خود و غنا بخشیدن به محتوای این تولیدات دارد. همچنین جواز یک تلویزیون تدریسی اخذ شده و نشرات آزمایشی آن بزودی آغاز خواهد شد.

مؤسسه تحصیلات عالی در نظر دارد که منبعد به استادان حق ترجمه، تالیف و نشر کتب ممد درسی پرداخت نماید. کتاب ها و تألیفاتی که مطابق با نصاب تحصیلی فاکولته ها و متناسب با رفرنس های تعیین شده مؤسسه باشد.

۶.۴.-پروگرام های فوق لیسانسPostgraduate Programs

در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تا کنون شرایط لازم جهت راه اندازی پروگرام های فوق لیسانس فراهم نشده است. مؤسسه در نظر دارد تا در آینده نزدیک پوهنحی های قابلگی عالی، نرسنگ وMedical Imaging  را راه اندازی و در مرحله بعدی مقطع ماستری را در رشته های یاد شده فعال نماید.

 

۶.۵-انکشاف نصابDevelopment of Curriculum

انکشاف نصاب تحصیلی پوهنحی ها

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از آغاز فعالیت یک بار در تجدید کریکولم خویش اقدام نموده است که بعد از یک ارزیابی عمومی از محصلان انجام شده و نیاز های مسلکی و صحی در آن مدنظر گرفته شده است.

دراین مدت نصاب شش سال به نصاب هفت ساله تبدیل و مضمون Addictology با تفاهم وزارت صحت عامه در نصاب اضافه گردیده است.

همچنان در نظر است تا تجدید دوباره نصاب تحصیلی پوهنحی های مربوطه یک مضمون بنام "پوهنتون شناسی" در نصاب تحصیلی هر سه فاکولته با مجوز اضافه گردد.

با تصویب لایحه جدید نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی آزادی های آکادمیک در بعضی موارد برای مؤسسات و پوهنتون ها تفویض خواهد گردید. با در نظر داشت این آزادی ها، امیدواریم بتوانیم تجدید نصاب های پوهنحی را در نصاب های تحصیلی مورد نیاز توسعه و انکشاف مؤسسه بنا به ضرورت بیاوریم.

 

۶.۶- تضمین کیفیت و اعتباردهیQuality assurance and Accreditation

رشد و فعالیت هرچه بیشتر کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسه

کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسه قبلاً ایجاد و به فعالیت خویش آغاز نموده است. تمام ارزیابی های خودی برای بهبود تدریس، ارتقای کیفیت و اعتباردهی از این طریق انجام می شود. مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در این برنامه تعهد می سپارد و تصمیم دارد که کمیته های فرعی تضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح هر پوهنحی و دیپارتمنت ایجاد نماید تا از طریق فعالیت کمیته های فرعی بتواند بسهولت ارزیابی های خودی را مطابق چارچوب جدید تضمین کیفیت و اعتباردهی براه اندازد.

در اثر رشد و فعالیت های کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسه، مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ توانسته معیارهای لازم تکمیل و در  مرحله دوم اعتباردهی قرار بگیرد.

۶.۷-انکشاف مواد تدریسDevelopment of Teaching Material

میتود های جدید تدریسی

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از زمان ایجاد تا کنون، از روش های استندرد تدریس استفاده نموده و در این عرصه از اساتید نخبه کشور در پیشبرد دروس کار گرفته است. از روش های مورد استفاده تدریس در این مؤسسه می توان به لکچر، دروس عملی، سیمینار، کنفرانس، ارایه اسایمنت، دروس ساحوی، دروس PBL,CBL  و ارزیابی بشکل OSCE  و مریض نما اشاره داشت.

نظر به پالیسی های جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برای ارتقای هر چه بیشتر پروسه محصل محوری، تطبیق میتود جدید تدریس OBE, SCL را در سال روان آغاز نموده و در نظر دارد این میتود را بشکل اساسی آن در ظرف یک الی دو سال آینده رشد همه جانبه بدهد. در تطبیق این میتود تدریسی از مواد ورکشاپ های دایر شده در این زمینه که در وزارت تحصیلات عالی سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به کمک HEDP و با همکاری کشور مالیزیا دایر گردیده بود استفاده نموده ایم. رهنمود تهیه شده در این زمینه را در دسترس استادان قرار داده و ورکشاپ های مورد نیاز  برای ارتقاء ظرفیت و آگاهی اساتید برگزار گردیده است.

۶.۸-تحصیلات الکترونیکی E- Learning Education

در سطح کشور و وزارت تحصیلات عالی فعلآ به کدام بخش اکادمیک چنین جوازی ارایه نگردیده است تا از طریق انترنت خدمات دانشگاهی و آموزشی را به پیش ببرند. وزارت محترم تحصیلات عالی در پلان استراتیژیک خویش این نوع میتود تدریسی را پیش بینی کرده اند.  در صورت آغاز این میتود و گرفتن جواز، مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ آمادگی های لازم را در این زمینه دارند.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از طریق ویدیو کنفرانس ها در بعضی موارد و مضامین بصورت آنلاین دروس خود را به پیش می برد. در همین زمینه تا کنون چندین بار با همکاری انستیتوت  پاستور ایران ویدیو کنفرانسهای مشترک را برگذار نموده است. در سالهای آینده در نظر است که این نوع کنفرانس ها افزایش یافته  و همچنان از طریق تلویزیون طبی چراغ نیز صنوف لکچر را به نشر برساند.

۶.۹-دسترسی به تکنالوژی معلوماتیAccess to IT 

تقویه زیربنای الکترونیکی مؤسسه

از امکانات و داشته های الکترونیکی مؤسسه می توان به موارد زیر اشاره داشت:

·         مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای یک مرکز کنترول انترنیتی که از طریق مرکز IT اداره می گردد می باشد.

·         سایت مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ متضمن تبلیغ فعالیت های علمی و اکادمیک مؤسسه می باشد

·         مؤسسه دارای یک صفحه فعال فیسبوک می باشد.

·         در پلان استراتیژیک جدید، ایجاد یک کمیته آموزش الکترونیکی مد نظر می باشد که تصامیم لازم را در مورد فعالیت هر چه بیشتر مؤسسه در این زمینه خواهد داشت.

·         غنامند سازی و ارتباطات هرچه بیشتر کتابخانه با سایر کتابخانه ها و کتابخانه های الکترونیکی

·         خریداری و نصب یک سایت جدید برای محصلان، امورات مالی و اداری

·         فعال ساختن تلویزیون تدریسی چراغ

·         ازدیاد پکیج انترنت به ۱۰ GB

·         حاضری الکترونیکی

·         وبسایت مؤسسه

·         دیتابیس مؤسسه

·         کمره های امنیتی

·         انترنت(کارمندان، محصلان، کتابخانه)

·         کتابخانه آنلاین

·         پخش آگاهی ها از طریق تلویزیون کافتریا

·         سیستم ایمیل داخلی مؤسسه

·         تسهیلات ثبت نام از طریق سایت برای محصلان

·         ارزیابی آنلاین مؤسسه

۷. دسترسی به تحصیلات عالیACCESS TO HIGHER EDUCATION

۷.۱-افزایش دسترسی به تحصیلات عالیIncreasing Access to Higher Education

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در نظر دارد مؤسسه را در جهت نیازهای صحی جامعه انکشاف بدهد. راه اندازی پوهنحی های قابلگی، نرسنگ و Medical Imaging می تواند این هدف را تا حدی میسر ساخته و از این طریق دسترسی جوانان به تحصیلات عالی را افزایش دهد. هرچند نسبت به مشکلاتیکه در وزارت محترم تحصیلات عالی در این زمینه وجود دارد تا فعلآ جواز ایجاد فاکولته های ذکر شده برای مؤسسه داده نشده است.

۷.۲-افزایش دسترسی طبقه اناث به تحصیلات عالیIncreasing women Access to Higher Education

در صورتیکه مؤسسه بتواند مجوز پوهنحی های قابلگی عالی، نرسنگ و Medical Imaging را دریافت نماید می تواند از طریق جذب بیشتر طبقه اناث به تحصیلات عالی زمینه دسترسی بیشتر طبقه اناث به تحصیلات عالی را فراهم نماید. همچنان مؤسسه با موسسات خیریه در تماس است تا با جلب حمایت آنان در قسمت جذب بیشتر طبقه اناث تسهیلات لازم را فراهم نماید.

۷.۳-تقویت و تطبیق سیستم کریدیتStrengthening and implementation of Credit System

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با آغاز فعالیت خود این سیستم را عملی نموده است و طی سالهای گذشته توانسته این سیستم را بشکل بهتر آن در عمل پیاده نماید. از جمله اقدامات مؤسسه در این راستا می توان به ایجاد سمستر های کوتاه مطابق پلان در دوران رخصتی های بین دو سمستر یاد کرد.

در پلان جدید استراتيژیک از روش های بین المللی تطبیق این سیستم استفاده خواهیم نمود. این میتود های با الگو گیری از میتود کشور انگلستان و هندوستان استفاده شده است. دراین میتود ها درجه بندی کریدیت نیز مد نظر می باشد که ۸ درجه دارد و مؤسسه طبی چراغ مصمم است تا درجه های کریدیت خود را به شکل تدریجی بلند ببرد. همچنین مؤسسه در نظر دارد ارزیابی آنرا با تطبیق میتود جدید تدریسی OBE  تغیر بدهد.

۷.۴-تقویت خدمات محصلانStrengthening Students Services

تسهیلات برای محصلان:

در حال حاضر مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در خصوص جذب محصلین، مطابق شرایط تعیین شده از سوی وزارت تحصیلات عالی از طریق کانکور محصل می  پذیرد. مؤسسه در نظر دارد تا محصلین ایکه نمرات قابل قبولی در امتحان کانکور دولتی اخذ می نماید اما موفق به ورود به پوهنتون های دولتی مطابق رشته مورد نظر خود نمی شوند. این محصلین را بعد از طی مراحل از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی بدون اخذ کانکور جذب و تخفیف های لازم در موارد مختلف را برایشان در نظر بگیرد.

محصلان نخبه و اول نمره های هر سمستر درفیس سمستر خویش تخفیف قابل ملاحظه ای دریافت می کنند. برای اول نمره کانکور نیز تخفیف در فیس سمستر اول مدنظر گرفته شده است.

برای محصلین ذکور و اناث که از ولایات هستند در صورت درخواستی لیلیه های مناسب برایشان آماده ساخته شده است و می توانند از امکانات و تسهیلات لیله استفاده نمایند.

برای فعالیت های تدریسی محصیلین در محوطه مؤسسه انترنت WIFI رایگان فعال است که بدون کدام مشکل از آن می توانند استفاده نمایند. همچنین محصلین می توانند از جمنازیوم سپورتی در وقت مناسب استفاده نماید. کتابخانه مؤسسه به مدت هشت ساعت  در خدمت محصلان با انترنت سریع و یک کتابخانه الکترونیکی و سایت HINARI  می باشد.

از سهولت های دیگر این مؤسسه ترانسپورت رایگان جهت انتقال محصلین به پوهنتون از طرف صبح و انتقال و برگشت ایشان در شفاخانه های که دروس پراکتیک را به پیش می برند می باشد.

در برنامه انکشافی برای تعمیر جدید مؤسسه زمین خریداری شده و مراحل ابتدایی آن از شاروالی به پایان رسیده است و در نظر است که یک تعمیر جدید با تمام ستندرد های تعیین شده تدریسی اعمار و مورد استفاده محصلین قرار بگیرد.

خدمات برای محصلان:

·         خدمات صحت روانی

·         توسعه و دسترسی به کتابخانه های الکترونیکی

·         مراعات نمودن تناسب جنسیت طبقه اناث و ذکور

·         مهیا ساختن تسهیلات تدریسی رهایشی برای محصلان در صنوف، لیلیه ها و محیط مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ.

·         کوشش در جهت بالابردن سطح جذب تعداد بیشتر محصلان در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ.

·         رعایت ستندردها  و معیاری سازی اسناد تحصیلی فارغان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ.

·         ارایه خدمات بهتر ورزشی، تفریحی، تخنیکی، صحی، تربیتی، جندر و غیره  از طریق فعال ساختن کمیته های مربوطه خارج از نصاب بخاطر رشد ذهنی و جسمی محصلان.

·         راه اندازی  مسابقات علمی ورزشی و غیره بین محصلان خود مؤسسه و سایر پوهنتون های و مؤسسات تحصیلات عالی.

·         فراهم سازی زمینه کارهای علمی و سیر های علمی و تطبیقات ساحوی و بالاخره تطبیق و تعقیب قوانین، لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی که رهنمود بسیار خوبی در تمامی بخش های فوق الذکر برای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی می باشد.

·         تطبیق پروسه آشنایی پیش از وقت محصلان با محیط کار کلینیکی و شفاخانه ها.

 

۸ . زیربناINFRASTRUCTURE

۸.۱-ساخت زیربنا های تدریسیConstruction of Teaching Building

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در مکان مناسب در یک تعمیر که ملکییت خود مؤسسه می باشد. این تعمیر در شش منزل با امکانات وسیع تدریس، لابراتوار ها و شفاخانه ای تدریسی جهت اجرای دروس عملی در خدمت محصلان و اساتید می باشد.

در پلان جدید مدنظر است که شفاخانه هرچه بیشتر دراین زمینه مجهز گردد تا محصلان بتوانند بسهولت کار های عملی را در آن سپری نمایند.

مؤسسه دارای هشت صنف درسی بزرگ مجهز با وسایل مدرن تدریسی، یک اطاق بزرگ دروس PBL, CBL و امتحانات OSCE و همچنان دو صنف کوچک درسی مجهز می باشد.

در خصوص تسهیلات گرمایشی و سرمایشی، سیستم مرکزی در زمستان و ایرکندیشن در تابستان موجود است.  همچنین مؤسسه در نظر دارد که سیستم مرکز گرمی زغال سنگ خویش را به سیستم گازی تبدیل نماید.

۸.۲-ساخت جمنازیوم، اطاق کنفرانس و لیلیه هاConstruction of Gymnasium, Auditorium and Dormitories

یک صالون مجهز کنفرانس که گنجایش ۲۶۰ نفر را دارد بخاطر پیشبرد کنفرانس ها و محافل بزرگ ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

لیلیه برای اناث و ذکور

مؤسسه تحصیلات عالی چراغ برای تطبقه ذکور و اناث لیلیه دارد و این یک امتیاز برای محصلان است.

در تعمیر جدید مؤسسه این سهولت ها بشکل استندرد آن مدنظر گرفته شده است.

کفتریا و طعامخانه

فعلآ مؤسسه یک کفتریا و طعامخانه دارد که سهولت های لازم را در امور تغذیه و آسایش محصلان فراهم  نمود است. در تعمیر جدید مؤسسه این سهولت بشکل بسیار ستندرد و عصری  آن با خدمات لازم پیش بینی گردیده است.

جمنازیوم و ساحه سبز

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ فعلآ ساحه سبز کوچک در اختیار دارد و همچنان یک کلپ ورزشی که محصلان در اوقات فارغ از آن استفاده می نمایند.

در تعمیر جدید مؤسسه جمنازیوم با تمام امکانات آن ساحه سبز بزرگ با میدان های سپورتی در نظر گرفته شده است

۸.۳-توسعه لابراتوار ها و زیربنای تدریسی مرتبطExpansion of Laps and other Teaching Infrastructures

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مجهز به لابراتوار های مناسب در بخش طب بوده که در دروس عملی مختلف مورد استفاده محصلان و اساتید قرار می گیرد. این لابراتوار ها از تمام وسایل ایمنی برخوردار بوده،  با وسایل پیشرفته مجهز می باشد. با ایجاد پوهنحی فارمسی در نظر است تا لابراتوار های تخصصی متناسب با این رشته نیز تجهیز شده تا محصلین پوهنحی مذکور بتوانند از آن استفاده نمایند.

                               

۹. تحلیل و تجزیه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها  SWOT Analysis:

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ متعهد به انجام تمام مسئولیت ها در مقابل جامعه با  صداقت و نوآوری درمسایل تحقیقی آموزشی و کار در بخش علوم طبی می باشد.

نقاط قوت :(Strength)

-بهتر بودن کیفیت نسبت به کمیت

-صداقت و راستی درتمام فعالیت ها.

-تعهد برای نوآوری و عالی بودن

-آموختن در طول زندگی و تحقیق همیشگی

-حمایت و احترام در روابط متقابل.

-احساس مسولیت، پاسخگوی، شفافیت و مبارزه همیشگی با فساد.

-پاسخگوئی به خواستهای محیطی، منطقوی و بین المللی در زمینه صحت

-رقابت سالم با موسسات طبی دولتی و خصوصی.

--داشتن یک مجله علمی یا فصلنامه بنام چراغ که تا کنون هشت شماره آن به نشر رسیده است.

-تقدیم نمودن فارغان ممتاز در عرصه صحت

نقاط ضعف (Weakness):

-کمبود درتبلیغات برای شناسایی دست آوردهای مؤسسه

-ضعف دراحیای شفاخانه تدریسی

-ضعف درسایت انترنیتی مؤسسه

-نداشتن یک مرکز تحقیقی مجهز دربخش تحقیق

-ضعف درارتباط میان پوهنتون های دیگر

- ضعف در انکشاف مؤسسه و ایجاد پوهنحی های پیش بینی شده. (چون ایجاد پوهنحی های جدید از طرف وزارت تحصیلات معطل است)

فرصت ها: (Opportunities):

-براه انداختن میتود جدید تدریس (OBE وSCL). تدریس مبتنی بر دست آوردها و محصل محوری.

-دریافت راه های متنوع برای شناسایی دست آوردهای مؤسسه.

-بازسازی و احیایی شفاخانه کادری و جذب دوکتوران متخصص در بخش های مختلف آن.

-ظرفیت سازی درکمیته تحقیق مؤسسه

-ایجاد پوهنحی های جدید مثل قابلگی، نرسنگ و Medical Imaging

-برای انکشاف و تاسیس تعمیر جدید برای مؤسسه.

-آغاز فعالیت تلویزیون تدریسی بنام چراغ

تهدید ها (Threat):

- رشد سریع مؤسسات موازی بی کیفیت

-راضی بودن به وضعیت فعلی و نبود تلاش برای انکشاف فعالیت ها

-عدم پذیرش محصلین در دروس پراکتیک درشفاخانه های مربوط وزارت صحت

-عدم اجازه از طرف ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای ایجاد رشته های جدید طبی به سویه لیسانس

-عدم ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به پوهنتون طبی چراغ (با وجود تکمیل تمام معیارات تعیین شده از سوی وزارت)

۱۰. مقاصد واهداف مؤسسهUNIVERSITY GOALS AND OBJECTIVES

۱- ادامه تمرکز بر بهبود کیفیت، تدریس و اعتباردهی

۲- تربیت داکتر و پرسونل مسلکی طبی که با جوهر علمی طبی و مسلکی آراسته باشند و  تقدیم دوکتورانی به جامعه که با مهارتهای کامل طبی، مریضان محتاج را کمک و تداوی نمایند.

۳- ایجاد یک مرکز تحقیقی مدرن طبی در مؤسسه

۴-آغاز فعالیت تلویزیون تدریسی و مشورتی طبی بنام چراغ

۵- ایجاد پوهنحی های قابلگی عالی، نرسنگ و Imaging Medical

۶- ایجاد شرایط پذیرش برای فارغ التحصیلان رشته های طبی

 

 

مقاصد

·          مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با هدف، قرار گرفتن در رتبه اول ارزیابی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سعی دارد تا شرایط خود را با معیارهای تعیین شده در این رتبه عیار سازد. این هدف با  غنی ساختن آموزش،  نوآوری در پروگرام های تدریسی رو به انکشاف، مدل های آموزشی در پروگرام قبل از فراغت و بعد از فراغت محصلین و برای داکتران بعد از فراغت بدست خواهد آمد.

·          ایجاد و ترویج تحقیقات فراگیر روش های جدید بخاطر حل مشکلات و چالش های اجتماعی .

·          تهیه لیست اولویت های نیازمندی های آموزشی مبتنی بر دست آوردهای تحقیقی هدفمند، نظر به خواست جامعه

·          ساختن یک استراتیژی که سبب هماهنگ ساختن پروگرام های صحت در سطح منطقه و جهان شود.

·         اولویت دادن به روش های عملی و کاربردی تدریس و آموزش جهت دست یابی به هدف آموزش مبتنی بر دست آورد

·          محقق نمودن هدف های از پیش تعیین شده جهت توسعه و انکشاف مؤسسه و ظرفیت سازی جهت اهداف متعالی تر

 

 ۱۱. اهداف ومقاصد برنامه ریزی شده کاری مؤسسه با جدول زمانی و شاخص های عملکرد کلیدی

STRTEGIC OBJECTIVES AND UNIVERSITY GOALS WITH TIMLINE AND KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS)

دست آوردهای پلان استراتیژیک قبلی قرار ذیل می باشد.

·          بهبود بخشیدن میتود تدریس و متمرکزشدن بر محصل محوری و تکیه بر دست آورد ها و تجارب

·          ارتقا بخشیدن کیفیت مؤسسه و اعتبار دهی

·          اخذ امتحانات جامع و موفقیت چشم گیر فارغان پوهنحی طب در امتحان شمول پروگرام تخصص وزارت صحت عامه

·          ایجاد یک آمریت نسبتآ فعال تحقیقی و  برگزاری چندین سیمینار و ورکشاپ در زمینه های میتودولوژی تحقیق و اپیدیمولوژی. روی دست گرفتن یک ورکشاپ دیگر میتودولوژیک تحقیق با بخش تحقیق و ریسرچ وزارت محترم صحت عامه در نظر گرفته شده است که عنقریب دایرخواهد گردید.

·          تلویزیون تدریسی طبی چراغ که کارهای آن رو به اختتام است و عنقریب افتتاح خواهد شد.

·          ایجاد و آغاز فعالیت پوهنحی فارمسی با یک دور فراغت به سویه لیسانس و متعاقبآ ارتقای آن به سویه Pharm D

·         تغییر پروگرام یا نصاب تحصیلی شش ساله به هفت سال و اضافه نمودن یک سال دروه جنرل ساینس درنصاب قبلی با تجدید کریکولم پوهنحی طب و پوهنحی ستوماتولوژی در این مدت.

·         معیاری سازی دفاع مونوگراف و چاپ دستورالعمل نوشتن یک مونوگراف

·         تطبیق معیاری سیستم کریدیت با استفاده از تمام ظرفیت های موجود و استفاده از شیوه های ملی و بین المللی در تطبیق این سیستم جهانی تدریسی.

·         ایجاد مرکز انکشاف برنامه های مسلکی(PDC)

  ۱۲ . بودجه ۱۳۹۶-۱۴۰۰BUDGET 2017-2021    

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای بودجه سالانه می باشد. عواید موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از طریق فیس محصل تأمین می شود مبلغ  (۷۳۵۰۰۰۰۰)  افغانی در یک سال تخمین می گردد.  

بودجه سالانه (۷۰۰۰۰۰۰۰) افغانی مد نظر گرفته شده است.

عواید پنج سال (۳۶۷۰۰۰۰۰۰) افغانی پیش بینی گردیده است.

بودجه پنج ساله که  (۳۵۰۵۰۰۰۰۰) افغانی تخمین می شود که مجموع پنج سال را در بر می گیرد.

بودجه انکشافی سالانه (۱۲۰۰۰۰۰۰)  افغانی

بودجه تطبیق پلان استراتیژیک و عملیاتی (۵۰۰۰۰۰۰)  افغانی در یک سال تحصیلی

بودجه مصارفاتی   (۴۵۰۰۰۰۰۰)   افغانی در یک سال تحصیلی

بودجه تدارکاتی   (۸۰۰۰۰۰۰)    افغانی در یک سال تحصیلی پیش بینی گردیده است.

درپلان استراتیژیک جدید مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بودجه سالانه، بودجه برای تطبیق پلان استراتیژیک و پلان عملیاتی خاص مدنظر گرفته شده است که برای تطبیق پلان استراتیژیک و action plan از آن استفاده می شود.

بودجه انکشافی :  این بودجه برای اعمار تعمیر جدید برای مؤسسه تحصیلات عالی، ایجاد سه پوهنحی جدید با تمام تجهیزات آن و لابراتوار های مورد نیاز این پوهنحی ها و انکشاف شفاخانه کادری در نظر گرفته شده است.

بودجه استراتیژیک:  برای تطبیق پلان استراتیژیک و پلان عملیاتی نیز بودجه مناسب پیشنهاد گردیده است.  بر اساس این پلان، مؤسسه بودجه ای برای تطبیق پلان استراتیژیک خویش  به تصویب رسانده که با استفاده از این بودجه می توان بخش هایی از این پلان را بدون سکتگی اجرا نمود.

 ۱۳. طرح مالی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ FINANCIAL PLAN 2017-2021 

بخش مالی مؤسسه که زیر مجموعه مدیریت اداری است، تمام پلان های مالیاتی و  بودجه ای مؤسسه را آماده ساخته و با ریاست و بنیان گذار مؤسسه در میان گذاشته، پس از نهایی ساختن، مورد تصویب قرار می دهند. این بودجه بندی شامل برنامه های بودجه تدارکاتی، بودجه انکشافی، بودجه تطبیق پلان استراتیژیک و پلان عملیاتی می باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در بخش مالی و اداری خویش، از اعضای این مدیریت یک کمیته تدارکاتی دارد که در تعیین برنامه های تدارکاتی مؤسسه فعالیت دارند قابل یادآوریست که نماینده بنیان گذار مؤسسه عضویت این کمیته را دارد.

۱۴. خطرات RISKS

درصورت خطرات زیان مالی و حوادث غیر مترقبه، در اساسنامه مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مطابق ماده (۴۷) قرار ذیل پیش بینی های لازم صورت گرفته است. از پیش بینی های در نظر گرفته شده می توان به تعطیلی مؤقت یا دایمی مؤسسه در صورت وقوع حالات آتی به پیشنهاد مؤسس و شورای علمی مؤسسه و تایید وزارت تحصیلات عالی با حفظ تعین سرنوشت محصلان اشاره نمود.

·         بروز حالات فوق العاده نظامی، سیاسی، طبیعی ناگوار و حالات غیر قابل کنترول دیگر که مؤسسه از آن متضرر شود.

·         از دست رفتن منابع پولی و مالی مؤسسه به نحوی که مؤسسه نتواند مصارف عادی خویش را تکمیل و تدارک نماید.

·         بروز فساد و سؤ استفاده در مؤسسه.

 

۱۵. تاثیرات محیطیENVIRONMENTAL IMPACTS 

درصورت تطبیق همه جانبه پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با در نظرداشت پلان های عملیاتی مربوط مؤسسه فارغان نخبه را در بخش های مختلف طبی به جامعه تقدیم خواهد نمود. از دست آوردهایی که در صورت عملی شدن پلان استراتیژیک محقق خواهد شد، جذب جوانان برای تحصیلات عالی تر و خدمت به جامعه در زمینه های صحی می باشد.

مؤسسه با فعالیت خویش می تواند زمینه کار را برای بیشتر از ۴۰۰ نفر مهیا بسازد. همچنین با فعالیت شفاخانه کادری و سرویس های متعدد تشخیصه آن خدمات صحی بهتر را برای هم وطنان میسر خواهد شد.

با براه انداختن تحقیقات موثر و مفید برای جامعه، مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ می تواند مصدر خدمات بهتر تحقیقی در جامعه علمی طبی کشور شده و از نتایج آن در عمل کار گرفته شود.

با شروع کار تلویزیون تدریسی چراغ، این مؤسسه می تواند دست آورهای علمی و  تحقیقی خود را همگانی ساخته و به نشر لکچرهای مفید آموزشی از طریق تلویزیون و اگاهی های عامه در بخش صحت اقدام نماید.