خط مشی کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

 


مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ قصد دارد مرکز خلاقیت در آموزش و تحقیق باشد، تولیدات شایسته و صالح، تربیه متخصصان با اخلاق و مراقب که آنها دانش آموزان مادام العمر باشند. ما متعهد برای رسیدن به بالاترین ستندرد های بهره برداری ذهنی، آموزشی و تحقیقاتی در عرصه طبابت هستیم      .