پانزدهمین دور امتحان کانکور موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با حضور داشت هیات محترم وزارت تحصیلات عالی کشور، هیات رهبری موسسه، استادان و جمعی از اولیا داوطلبان امتحان کانکور برگزار شد.
این امتحان به تاریخ 28 حمل 1395 در مقر موسسه تحصلات عالی طبی چراغ دایر گردید. بعد از تلاوت آیاتی از کلام مجید، محترم پوهاند دوکتور چراغ علی چراغ موسس این موسسه در مورد معیارهای علمی و اهمیت آن در عرصه تحصیلات عالی طبی صحبت نمودند. ایشان موسسه چراغ را متعهد به ارایه خدمات تحصیلی معیاری و با کیفیت مطابق با معیارهای جهانی دانستند.
سپس محترم عبدالصمد فایق به نماینده گی از وزارت محترم تحصیلات عالی صحبت نموده و موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ را یکی از پیشگامان تحصیلات عالی طبی عنوان نمود وی از رهبری این موسسه بخاطر تلاش های همیشگی شان در راستای فعالیت های اکادمیک ابراز امتنان نمود

 بعدا بسته های سوالات کانکور با حضور مسولین موسسه، رییس و اعضای کمیته امتحانات موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، هیات وزارت تحصیلات عالی و نماینده اشتراک کننده گان کانکور باز گردید.
در این امتحان به تعداد 142 نفر اشتراک نموده بودند.
قابل یادآوریست که موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ جواز رسمی فعالیت خود را در سال 1386 خورشیدی بدست آورد و اولین دوره امتحان کانکور را در خزان 1387 خورشیدی برگزار نمود همچنین اولین دور فراغت محصلان خویش را در سال 1393 به جامعه تقدیم نمود.
و در حال حاضر محصلان در فاکولته های طب معالجوی و طب دندان در 12 سمستر مصروف فراگیری دانش طبی هستند.