:تازه ها

  • داخله جریان دارد.
  • نخستین مرکز امتحانات کلینیکی مشاهده وی در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گشایش یافت
  • شفاخانه چراغ با داشتن عملیات خانه مجهز و جراحان ورزیده ضامن تشخیص و تداوی شما
  • پوهنتون طبی چراغ با داشتن استادان مجرب و لابراتوارهای مناسب فضای مناسب برای تحصیل شما
  • مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

 

   

 

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ در سال 1387 سند ثبت رسمی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را از وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریافت نموده است موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ، نخستین موسسه خصوصی در راستای عرضه تحصیلات عالی طبی در افغانستان بوده و مصمم است تا خدمات صحی با کیفیت عالی را به هموطنان عرضه بدارد موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ در دو بخش فعالیت دارد.
 

 

بخش عرضه تحصیلات عالی طبی
بخش عرضه خدمات صحی

 

 

 

کادر علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ


 بخش عرضه تحصیلات عالی طبی
موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در فاکولته های طب معالجوی، طب دندان (ستوماتولوژی) و فارمسی محصل می پذیرد. نصاب تحصیلی  (کریکولم درسی ) این موسسه تهیه شده از کریکولوم های معتبر جهان با در نظر داشت شرایط کشور بوده و هر سال تحصیلی مشتمل بر دو سمستر بهاری و خزانی میباشد.
طب معالجوی:  دوره تحصیلی طب معالجوی برای هفت سال میباشد. سال اول دوره (پی سی بی ) ، پنچ سال دیگر شامل درس های عملی و نظری و یک سال اخیر دوره ستاژ را در برمیگیرد.  در پایان دوره تحصیلی سند رسمی فراغت داکتر طب (MD) با تائید وزارت تحصیلات عالی  به محصل اعطا میگردد.
طب دندان (ستوماتولوژی): دوره تحصیلی طب دندان یا ستوماتولوژی برای پنج سال در نظر گرفته شده است که چهارونیم سال درس عملی ونظری و یک سمستر اخیر دوره ستاژ میباشد.

در پایان دوره تحصیلی سند رسمی فراغت داکتر طب (DMD/DDS) با تائید وزارت تحصیلات عالی  به محصل اعطا میگردد.
فارمسی: فاکولته  فارمسی در مدت چهار سال تکمیل میشود و در پایان دوره تحصیلی سند لسانس فارمسی به محصل ارایه میشود.

در پایان دوره تحصیلی سند رسمی فراغت لیسانس (Pham.B) با تائید وزارت تحصیلات عالی  به محصل اعطا میگردد.

بخش عرضه خدمات صحی
 


موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ شامل شفاخانه مجهز بوده و اولین شفاخانه تدریسی خصوصی در افغانستان است که با داشتن کدرهای مجرب، متخصصین ورزیده و پرسونل طبی به طور 24 ساعت در خدمت هموطنان و مریضداران محترم میباشد.
شفاخانه چراغ شامل بخشهای:
جراحی عمومی،  داخله اطفال، گوش وگلو، نسائی ولادی، داخله عمومی، کاشت مو و تشخیصیه مدرن،
لابراتور مجهز با وسایل کمپیوتری شامل معاینات بیوشیمی، میکروبیولوژی، هیماتولوژی، سیرولوژی و پرازیتولوژی بوده  و انواع تستهای لابراتواری را توسط داکتران متخصص از طبقه اناث و ذکور اجرا می نماید.
التراسوند توسط دکتوران ذکور واناث
گراف قلب
ایکوکاردیوگرافی
اندوسکوپی
X-Ray  ساده و دیجیتل

کاشت مو وزیبایی جلدی

ماشین سنگ شکن گرده