آموزش مبتنی بر دست آوردها

 

Outcome Based Education (OBE)

چرا آموزش مبتنی بردست آوردها OBE     ؟

·         بخاطر اینکه سیستم تحصیلات بتواند پاسخ گو و تکافو کننده آماده سازی محصلان در زندگی، کار و به فعالیت  واداشتن آنها از آموخته هایشان باشد.

·         آیا تحصیلات به سیستم کلاسیک و قدیمی آن متضمن این اهداف است؟

تحصیلات سنتی یا قدیمیTraditional Education :

-          قبل از ۲۰۰۴ بوده است.

-          گرویده محتوای مضمون است.

-          درجه های مختلف وابسته به مفردات می باشد.

-          وابستگی میان محتوا ی تدریس و امتحان.

کمبودات تحصیلات سنتی Deficiencies of TE:

·         فارغ التحصیل بطور مکمل آماده و مجهز قوای کاری نمی باشد.

·         فقدان قوت و توانایی کامل در مهارتها که سبب ضعف در کار عملی میگردد( این فقدان شامل مهارتهای ارتباطی، مهارتهای دفتری، مهارتهای مسلکی و ارتباطات اجتماعی و بشری)

بوجود آمدن آموزش مبتنی بر دست آوردها OBE

درسال ۱۹۸۹ پنج کشور جهان تفاهم نامه غیر دولتی بنام(Washington Accord ) استرالیا، نیوزیلاند، انگلستان، کانادا، ایرلند و امریکا به امضا رسانیدند.

-          امضا کنندگان دایمی دیگر هانگ کانگ(۱۹۹۵)، افریقای جنوبی(۱۹۹۹)، جاپان (۲۰۰۵)، سنگاپور (۲۰۰۶) تایوان (۲۰۰۷)، کوریا(۲۰۰۷).

-          اعضا ناظر و موقت شامل مالیزیا، جرمنی، هندوستان، روسیه و سریلانکا.

امضا کنندگان این تقاهم نامه حق اشتراک و توانایی تصدیق و اعتباردهی یک دیگر و یا در واقع معادل یک دیگر در اعتباردهی در حوزه خویش را دارند. این تشکیلات ایکه مقام ناظرو موقت را دارند در شناسایی، توانایی، اعتبار و تصدیق بالقوه متناسب در پیشنهادات و کارهای این تقاهم نام، مثل توسعه بیشتر کار کردها و اهداف آنن و همچنان اطاعت کردن تمام فیصله های مقامات امضا کننده؛ توانایی ها اعتبار و تصادیق مقامات ناظر و موقت توسط امضا کنندگان تصدیق نمی گردد.

تفاهم نامه واشنگتن Washington Accord :

این تفاهم نامه برای اعضا صلاحیت تصدیق، اعتباردهی معادل را داده و فارغان این اعضا میتوانند در ملکیت یکدیگر بشکل معادل وظیفه اجرا نمایند.

PSD, BEM, MQA, IEM, EAC و EAC بخاطر کشور مالیزیا امضا گردیده است.

OBE  آموزش مبتنی بردست آوردها چی است؟

این یک میتود دیزاین شده نصاب تحصیلی و تدریسی است که محصل را قادر میسازد بعد از آموزش بتواند Knowledge  بدست آورده را در عمل انجام بدهد.

این سوالات باید از نزد تطبیق کننده پرسیده شود:

·         شما چی را میخواهید که محصل بیآموزد؟

·         چرا از آنها میخواهید که بیاموزد؟

·         شما چطور میتوانید کمک اساسی نمایید که محصل بیآموزد؟

·         شما چگونه میدانید که آنها یا محصلین آموخته اند؟

آموزش مبتنی بر دست آورد ها و آموزش سنتی یا قدیمی OBE vs Traditional Education(TE) 

·         OBEs پلان و مراحل آموزشی وابسته به گذشته و پلان های تحصیلات قدیمی در ارتباط است.

·         اولین انتخاب و آرزوی بوجود آوردن این نوع آموزشOBE  بالای نصاب، مواد آموزشی و ارزیابی استوار بوده، که باعث بوجود آمدن خلاقیت و کمک به فهمیدن دست آورد ها میشود.

·         اساس تمام تصامیم تحصیلی به آن استوار است که چگونه بهترین تسهیلات را بوجود آورد و نتایج مطلوب دست آوردهای آموزشی را بدست آورد.

محصلین زیر برنامه آموزش مبتنی بر دست آوردها OBE  چی را انتظار دارند؟

·         محصلان انتظار دارند که قادر به اجرای وظایف بدون کدام چالش ویا دوباره به یاد آوردن که چی را آموزش دیده اند.

·         محصلین قادر به : نوشتن پروپوزال یک پروژه،تکمیل کردن پروژه، تحلیل یک Case Study گرفتن و ارایه یک Case، ابرازنظرهای فکری، سوالات، تحقیقات و تصامیم اساسی از یافته ها را بدست میاورد.

محصلین انتظار دارند که:

·         ایجاد گر باشند.

·         توانایی تحلیل و پیوند دادن مطالب را داشته باشند.

·         توانایی رهبری و پلان وظایف را داشته باشند.

·         قابلیت کار در یک تیم مشترک، کارآفرینی ارایه و حل پرابلم و مشکلات و مارکیت نمودن را داشته باشد.

ارزیابی دربرنامه آموزش مبتنی بر دست آوردها  OBE Assessments in

·         آموزش دست آورد ها مجموعه ای از درجه بندی های پی درپی و متداوم که سبب افزایش پیچیدگی و بالاخره انتظار میرود که محصل ماهر در کار گردد.

·         تمرکز OBE  دراین است که محصلین چه قدر و چگونه به خوبی آموزش دیده اند.

·         محصلین ضعیف میتوانند راه های دیگر آموزش را جستجو وبعدتر به اتمام برسانند

نیازمندی اجرا و تطبیق برنامه آموزش مبتنی بردست آوردها  The need to implement OBE

·         نصاب undergraduate نیازمند انتقال به OBE و تطابق دادن آن به این شیوه را دارد.

·         به اساس پلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی راجع به تغیر میتود سنتی تدریس به میتود جدید

·         همخوانی با کشور های منتطقه و جهان دربخش آموزش عالی

·         نظر به تحقیقات ملی و بین المللی که صورت گرفته این میتود آموزشی موثر تر و بهتر میباشد

·         در این میتود محصل خود محور اساسی آموزش و یاد گیری میباشد.

تطبیق برنامه آموزش مبتنی بردست آوردها OBE  Implementing

سه شاخه ایکه شامل تطبیق OBE می گردد:

1.       فهرست دستیابی به نتایج یاد گیری واحد listing and achieving Unit Learning Outcomes(ULO)

2.       فهرست و دستیابی به پروگرام مبتنی به دست آوردهاlisting & achieving Programme Outcomes (PO)

3.       فهرست و دستیابی به اهداف آموزشی برنامهlisting and achieving Programme Education Objectives (PEO)

مثال  نتایح یاد گیری واحد در طب(بخاطر یادگیری مضمون یا کورس اناتومی در فاکولته طب)(ULO)

·         محصل درخواست آموزش اناتومی را نموده و استفاده آنرا در طبابت می آموزد.

·         محصل در اثر توانایی آموزش مضمون اناتومی می تواند تمام ساختمان های تورمال بدن انسان و ارگانهای داخلی و موقعیت، ارواع، تعصیب آنرا در عمل بداند.

·         محصل میتواند در اثر اموزش مضمون اناتومی بداند که تمام ارگانهای داخلی بدن انسان چگونه کار میکند و سیستم اسکلیت انسان چکونه بحرکت در می آید.

·         محصل میتواند با یاد گرفتن مضمون اناتومی از به هم خوردن وظایف اناتومیک ارگانها و ساختمان های بدن از  حالات نورمال آن چه عواقب بوجود می اید و چگونه میتوان آنرا دو باره به حالت اولی برگرداند.

مثال پروگرام مبتنی بر دست آوردها در طبابت(PO)

فارغ فاکولته طبی میتواند در موارد ذیل مصدر خدمات طبی گردد:

·         توانایی تطبیق آموزه های اساسی در جنرل ساینس para clinical sciences و clinical sciences را در عمل داشته باشد.

·         محصل طب میتواند مهارتهای طبی را خوب تجزیه و تحلیل نماید که در این مدت بدست آورده است.

·         فارغان طب میتوانند توانایی تشخیص ، تشکیل و ارتباط موضوعات طبی، تشخیص تفریقی و تداوی امراض را بدست بیآورند.

·         فارغان میتوانندتوانایی ارزیابی، تشخیص و تداوی امراض مختلف را بدست بیآورند.

·         فارغان میتوانند توانایی ارتباط موثر با مریضان و سایر همکاران خود را بدست بیآورند.

·         فارغان توانایی کارکردن در یک گروپ بدست می آورند.

·         فارغان توانایی فهمیدن و تطبیق مسولیت های مسلکی  و اخلاق طبابت را بدست می آورند.

·         از تمام روش های جدید و پیشرفت در علوم طب معاصر باخبر میباشد.

·         در تمام طول عمر خویش تشخیص ، اهمیت دادن ، اشتراک و سهم گرفتن در تمام پروسه های آموزشی طبی را وظیفه اصلی خود می پندارد.

·         باخبر بودن از رول اجتماعی، فرهنگی، ملی و بین المللی دوکتوران طب.

مثال اهداف آموزشی برنامه(PEO)

این اهداف که شامل دوره آموزش نظری و عملی و دوره ستاژ بدست میاید توسط فارغان بعد از فراغت تطبیق میگردد.

·         دانستن مهارتها مسلکی و تخصصی و بکار گیری این مهارتها در کار ووظیفه محوله

·         سلوک و روش های اخلاق طبابت حین ایفای وظایف محوله طبی

·         حاصل کردن توانایی تطابق در یک محیط ملی ویا بین المللی و جهانی در عرصه خدامات طبی

·         توانایی رهبری در ارگانهای طبی که ایفای وظیفه مینماید.

·         توانایی تحقیق و پژوهش  و کارآیی در محیط کاری و در عرصه  خدمات صحی ملی و بین المللی

مدیریت از کیفیت برنامه (OBE)

·         انجام و تطبیق OBE باعث تضمین برنامه های اکادمیک، سیستم فارغ دهی، میتود های ارزیابی و فارغان با کیفیت عالی در جامعه می گردد.

·         ورق ضمانت این برنامه از طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان به پیش برده می شود.

·         ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی دریک چارچوب ملی جهت تطبیق و انکشاف این برنامه کار میکند.

·         اینها شامل مدارک که توسط تهییه کنندگان برنامه های تحصیلات عالی ارایه شده و به اساس مجموعه از معیار های که شامل نتایج بدست آورده شده یادگیری و اعتبار به اساس کریدیت و حجم کار دانشگاهی دانش آموزان استوار است.