کنفرانس علمی طبی گزیدگی کوچک-خطر بزرگ

همایش علمی طبی زیر نام گزیده گی کوچک  - خطر بزرگ  از طرف موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برگزار شد.
درین همایش که به روز چهارشنبه مورخ 4 اسد در سالون کنفرانس های این موسسه تدویر یافت، اعضای رهبری موسسه، گلاب شاه امانی رییس اجراییوی اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی، رییس روابط معینیت امور جوانان، دوکتوران و محصلان رشته طب اشتراک ورزیده بودند.
محفل با تلاوت قران عظیم الشان و پخش سرود ملی آغاز یافت.  در ابتدا داکتر مریم ندا معصومی رییس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ضمن خوش آمدید گویی به مهمانان در مورد تدویر کنفرانس علمی طبی و امراض انتانی صحبت نموده و برای اشتراک کننده گان ابراز موفقیت نمود. سپس زهرا قاریزاده رییس روابط خارجی معینیت امور جوانان سخنرانی نمود.
وی از موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به خاطر فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی بهتر برای محصلین و پذیرفتن 35 تن از جوانان با تخفیف ویژه درین موسسه ابراز قدردانی نمود.
سپس مقالات علمی مرتبط با محتوای کنفرانس توسط دوکتوران ارایه گردید.