:تازه ها

 • داخله جریان دارد.
 • نخستین مرکز امتحانات کلینیکی مشاهده وی در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گشایش یافت
 • شفاخانه چراغ با داشتن عملیات خانه مجهز و جراحان ورزیده ضامن تشخیص و تداوی شما
 • پوهنتون طبی چراغ با داشتن استادان مجرب و لابراتوارهای مناسب فضای مناسب برای تحصیل شما
 • مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ،  یکی از موسسات معتبر خصوصی در سطح افغانستان است، همیشه جهت ارتقای محصلین نه تنها در سطح موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ابتکار، پیشنهاد و نو آوری داشته بلکه در سطح محصلین دولتی و خصوصی افغانستان با معیارات جهانی تلاش نموده است ، به سلسله نوآوری ها و خدمات گذشته، این بار با هماهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان برای اولین بار رقابت ملی وسرتاسری اناتومی را بشکل آنلاین و کاملا شفاف مطابق با معیارات بین المللی امتحانات آنلاین با شرایط ذیل برگزرا میکند.

ای رقابت تحت شرایط ذیل برگزار میگردد:

1. این رقابت بشکل آنلاین در هشت دور جداگانه برگزار میگردد.

2. اولین دور رقابت روز چهار شنبه 27 جدی، سال ،1402 مطابق به 17 جنوری 2023 ، در دو دور جداگانه از ساعت 1:00 الی 1:30 و 2:00 الی 2:30 بعد از ظهر برگزار میگردد. 

3. منبع این امتحان کتاب معتبر و علمی (Gray`s Anatomy 42th Edition) میباشد. 

4. در این دور عمومیات اناتومی، اناتومی صدر (جدار های صدر، اسکلیت، عضلات و مفاصل صدر، اوعیه جدار صدر، thoracic inlet و thoracic outlet) شامل میباشد. 

در این رقابت ، بر علاوه محصلین رشته های طبی ، اساتید ، داکتران و کارمندان رشته طبی (طب معالجوی، ستوماتولوژی، فارمسی، نرسنگ، قابله گی) (اعم از ذکور و اناث)  متناسب به مسلک شان شرکت میتوانند.

5. آنعده از محصلین، فارغین رشته های طبی (طب معلجوی، ستوماتولوژی، فارمسی، نرسنگ، تکنولوژی طبی و قابله گی) ، اساتید، داکتران` و کارکنان رشته های طبی (اعم از ذکور و اناث) که علاقمندان اشتراک درین رقابت ملی را دارند باید: 

محصلین، فارغین سایر پوهنتون های شخصی و دولتی و کارمندان رشته های طبی و سایر شایقین که در دورهای پیش اشتراک داشتند میتوانند با همان آی دی شان در این رقابت هم اشتراک کنند. 

سایر علاقمندان از طریق لنک راجستریشن که درپایین صحفه گذاشته شده است میتوانند ثبت نام نمایند.

امتیاز ها:

1) سرتفکت معتبر رقابت آنلاین و سرتاسری اناتومی به اشتراک کنندگان برتر اهدا میگردد

2) جوایز نفیس برای سه تن اشتراک کننده ی که بلند ترین نمرات را از آن خود کرده است اهدا میگردد.

هدف از برگزاری این رقابت ظرفیت سازی فارغ التحصیلان جدید و آماده ساختن انان برای امتحانات شورای طبی و اکمال تخصص میباشد.

برای معلومات بیشتر به شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید و یا به ویب سایت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ http/:www.cheragh.edu.af  مراجعه نمایید.

آدرس: چهاراهی سلیم کاروان، کابل. افغانستان

شماره تماس:- 0785478458

ایمیل آدرس: info@cheragh.edu.af 

لینک گوگل فورم:  http://registration.cheragh.edu.af

Cheragh Institute of Higher Medical Education is one of the prestigious private institutions in Afghanistan. It has always made efforts to improve students not only at the level of Chirag Institute of Higher Medical Education, but also at the level of public and private students of Afghanistan with international standards. , to the series of innovations and services of the past, this time in coordination with the honorable Ministry of Higher Education and the Ministry of Public Health of the Islamic Emirate of Afghanistan, for the first time, it organizes the national and international anatomy competition in an online and completely transparent manner in accordance with the international standards of online exams with the following conditions.

The competition is held under the following conditions:

1 The first round of the competition will be held on Wednesday, 27th of Jedi, 1402 according to January 17, 2023, in two separate rounds from 1:00 to 1:30 and 2:00 to 2:30 in the afternoon.

3. The source of this exam is an authentic and scientific book (Gray's Anatomy 42nd Edition).

4. In this round of general anatomy, chest anatomy (chest walls, skeleton, chest muscles and joints, chest wall vessels, thoracic inlet and thoracic outlet) is included.

In this competition, in addition to medical students, professors, doctors and employees of medical fields (medical medicine, stomatology, pharmacy, nursing, midwifery) (both male and female) can participate according to their profession.

5. Those students, graduates of medical fields (medicinal medicine, stomatology, pharmacy, nursing, medical technology and midwifery), professors, doctors and staff of medical fields (both male and female) who are interested in participating in this national competition. They have to: This competition is held online in eight separate rounds.

• Students, graduates of other private and public universities, employees of medical fields and other fans who participated in previous rounds can participate in this competition with the same ID.

• Other interested parties can register through the registration link at the bottom of the page.

Points:

1) The valid certificate of the online and worldwide anatomy competition will be awarded to the top participants

2) Exquisite prizes will be awarded to the three participants who have the highest scores.

The purpose of holding this competition is to build the capacity of new graduates and prepare them for the medical council exams and completion of specialization.

For more information, contact the number and email address below or visit the website of Cheragh Institute of Higher Medical Education.

Visit http/:www.cheragh.edu.af

Address: Salim Karvan Square, Kabul. Afghanistan

Contact number:- 0785478458

Email address: info@cheragh.edu.af

Registration link: http://registration.cheragh.edu.af

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ افتخار دارد که توانستند رقابت ملی و سرتاسری آنلاین ترمینالوژی برای اولین بار در سطح ‏کشور موفقانه درچهار دور برگزار نماید. نتایج این امتحانات به اشتراک کننده گان عزیز اعلان گردید و تبریکات خاص برای ‏کسانیکه توانستند با آماده گی کامل و نتایج عالی هر چهار دور را به پایان برسانند. دراین دور سه تن اشتراک کننده گان ذیل ‏توانستند بلندترین نمرات را اخذ نمایند.‏

‏1.‏ سحر سادات  94.90%  فارغ از فاکولته ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ‏

‏2.‏ سعدیه نوری  93.6%   فارغ از فاکولته ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

‏3.‏ منور امین    92.3%    محصل سمستر اول فاکولته طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ‏

آز آنجاییکه رقابت آنلاین ترمینالوژی درچهار دور موفقانه سپری گردید و علاقمندان با اشتیاق تمام اشتراک ورزیدند. سه نفر برتر ‏این دوره طی یک محفل رسمی که برای شان اطلاع داده میشود میتوانند جوایز خاص شان رادریافت نمایند. علاقمندانیکه توانستند ‏نمرات کافی را جهت اخذ ‏Medical English Proficiency Certificate‏ اخذ نمایند، میتوانند جهت اخذ سرتیفکیت شان به ‏موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مراجعه نمایند.‏

برای معلومات بیشتر به شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید و یا به ویب سایت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ‏http/:www.cheragh.edu.af‏  مراجعه نمایید.‏

آدرس: چهارراهی سلیم کاروان، کابل. افغانستان

شماره تماس:- 0785478458‏

یمیل آدرس:- ‏info@cheragh.edu.af

 محفل تقدیر از محصلین برتر فاکولته ستوماتولوژی دوشنبه 20 قوس مطابق به27 م جمادی الاول

سال1445 به طور باشکوه برگزار گردید. درین محفل هیات رهبری موسسه، اساتید ورجاوند، . مهمانان ویژه، محصلین و اوالیا عزیز شان حضور داشتند دراین محف محمد هاشم طاهری مشاور علمی موسسه، داکتر یاسین حکیمی سرپرست موسسه ، داکتر محسن سخی زاده رییس فاکولته ستوماتولوژی و داکتر کنشکا رکا که از مهمانهای ویژه بودند سخنرانی نمودند. در ختم محفل از محصلین سمستر های

مختلف فاکولته ستوماتولوژی با اعطای تقدیر نامه ها تقدیر بعمل آمد.

    موسسه تحصیلات عای طبی چراغ افتخار دارد که توانست دوره اول رقابت آنلاین را به طور موفقانه

اخذ نماید. دراین دوره محصلین و فارغین موسسه تحصیلات عای طبی چراغ و سایر محصلین رشته های طبی از پوهنتونهای خصوصی و دولتی کشور اشتراک داشتند. دومین دورامتحان مضمون ترمینولوژی طبی را بشکل آنلاین و کاملا شفاف مطابق با معیارات بین المللی امتحانات آنلاین با شرایط ذیل برگزرا میکند.

جای افتخار است که اولین دور رقابت بشکل معیاری و موفقانه سپری گردید و همه اشتراک کنند گان نمرات شان را از طریق یوسر خود بدست آوردند.

1. این رقابت بشکل آنلاین در چهار دور جداگانه برگزار میگردد.

2. دومین دور رقابت روز چهار شنبه ، 29 قوس، سال ،1402 مطابق به 20 دیسمبر 2023 ، در دور  از ساعت 1:00 الی 1:30 و 2:00 الی 2:30 بعد از ظهر برگزار میگردد. 

3. منبع این امتحان کتاب معتبر و علمی (Mosbey's Medical Terminology  Flashcards) ترمینالوژی طبی، طبع پنجم میباشد. لینک دونلود کتاب در پایین صحفه گذاشته شده است.

4. در این دور رقابت از اصطلاح 150 الی اصطلاح 300 کتاب شامل میباشد. 

در این رقابت ، بر علاوه محصلین رشته های طبی ، اساتید ، داکتران و کارمندان رشته طبی (طب معالجوی، ستوماتولوژی، فارمسی، نرسنگ، قابله گی) (اعم از ذکور و اناث)  متناسب به مسلک شان شرکت میتوانند.

5. آنعده از محصلین، فارغین رشته های طبی (طب معلجوی، ستوماتولوژی، فارمسی، نرسنگ، تکنولوژی طبی و قابله گی)، اساتید، داکتران` و کارکنان رشته های طبی (اعم از ذکور و اناث) که علاقمندان اشتراک درین رقابت ملی را دارند باید: 

محصلین، فارغین  سایر پوهنتون های شخصی و دولتی و کارمندان رشته های طبی و سایر شایقین که در دورهای پیش اشتراک داشتند میتوانند با همان آی دی شان در رقابت دومی هم اشتراک کنند. سایر محصلین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به مدیریت IT موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ غرض ثبت نام مراجعه نمایند.

 

سایر علاقمندان از طریق لنک راجستریشن که درپایین صحفه گذاشته شده است میتوانند ثبت نام نمایند.

امتیاز ها.

1) سرتفکت معتبر علمی یا  English proficiency Certificate  به اشتراک کنندگان برتر اهدا میگردد

2) جوایز نفیس برای سه تن اشتراک کننده ی که بلند ترین نمرات را از آن خود کرده است اهدا میگردد.

ترمینالوژی طبی  از مضامین شامل در کریکولم طب معالجوی و ستوماتولوژی پوهنتون های معتبر طبی جهانی میباشد که در کشور عزیز ما تنها این مضمون شامل کریکولم موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نیز میباشد. ترمینالوژی طبی اساس و مضمون تقویتی برای آموختن مضامین آناتومی، فزیولوژی، پتالوژی و دیگر مضامین اساسی طب معالجوی و ستوماتولولوژی میباشد. 

برای معلومات بیشتر به شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید و یا به ویب سایت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ http/:www.cheragh.edu.af  مراجعه نمایید.

شماره تماس:- 0785478458

ایمیل آدرس:- info@cheragh.edu.af

لینک گوگل فورم: http://registration.cheragh.edu.af

لینک دونلود کتاب:

 https://docs.google.com/uc?id=0B-DGb-r-pa1rOUdQeFd0STFNVUk&export=download

Cheragh Institute of Higher Medical Education is one of the prestigious private medical institutions in Afghanistan. It has always made efforts to improve students, not only at the level of Cheragh Institute of Higher Medical Education, but also at the level of public and private students of Afghanistan with international standards. According to the past innovations and services this time with the coordination of the respected Ministry of Higher Education and the Ministry of Public Health of the Islamic Emirate of Afghanistan, the second round of medical terminology online exam is being held transparently and in accordance with online exams international standards with this conditions:

It is a great honor that the first round of the exam was passed successfully and participants scores were sent to them through their User account.

1. This competition is held online in four separate rounds.

 2. The second round of the competition is on Wednesday, 29th of Qaws, 1402, December 20, 2023, at two separate rounds from 1:00 up to 1:30 and from 2:00 up to 2:30 pm.

3.The source of this exam is an (Mosbey's Medical Terminology Flashcards) medical terminology, fifth edition. The download link of the book is placed at the bottom of the page.

4. In this round of the competition, 150 up to 300 terms of the book are included.

 In this competition, in addition to medical students, professors, doctors and medical staffs (curative medicine, stomatology, pharmacy, nursing, midwifery) (both male and female) can participate according to their profession.

5. Those students, graduates of medical fields (medicinal medicine, stomatology, pharmacy, nursing, medical technology and midwifery), professors, doctors and staff of medical fields (both male and female) who are interested in participating in this national competition can register through following ways:

 1. Students, graduates of other private and public universities, employees of medical fields and other fans who participated in the first round can enter the exam through their previous IDs.

2. Others can register through the online form. (link is at the bottom of the page).

1. English proficiency certificate will be awarded to the participants with high average at 4 rounds of exam 

2. Special prizes will be awarded to the three participants who have the highest scores at four rounds. 

Medical terminology is one of the topics included in the curriculum of curative medicine and stomatology of prestigious medical universities in the world, and in our dear country, only this topic is included in the curriculum of Cheragh Institute of Higher Medical Education.

Medical terminology is the basis and reinforcement theme for learning the themes of anatomy, physiology, pathology and other basic themes of therapeutic medicine and stomatology. 

For more information, contact the number and email address below or visit the website of Cheragh Institute of Higher Medical Education http/:www.cheragh.edu.af. Contact number:- 0785478458 

Email address:- info@cheragh.edu.af

Registration link: http://registration.cheragh.edu.af 

Book download link: https://docs.google.com/uc?id=0B-DGb-r-pa1rOUdQeFd0STFNVUk&export=download


 موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ،  یکی از موسسات معتبر خصوصی در سطح افغانستان است، همیشه جهت ارتقای محصلین نه تنها در سطح موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ابتکار، پیشنهاد و نو آوری داشته بلکه در سطح محصلین دولتی و خصوصی افغانستان با معیارات جهانی تلاش نموده است ، به سلسله نوآوری ها و خدمات گذشته، این بار با هماهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان، اولین دورامتحان مضمون ترمینولوژی طبی به طور مجدد بنابر تقاضای علاقمندان که به اساس مشکلات انترنتی، عدم آشنایی با دیتابیس آنلاین امتحان که نتوانستند در دور قبل اشتراک کنند را بشکل آنلاین و کاملا شفاف مطابق با معیارات بین المللی امتحانات آنلاین با شرایط ذیل برگزرا میکند.

1. این رقابت بشکل آنلاین در چهار دور جداگانه برگزار میگردد.

2. اولین دور رقابت روز چهار شنبه ، 22 قوس، سال ،1402 مطابق به 13 دیسمبر 2023 ، ساعت 1:30 بعد از ظهر میباشد.

3. منبع این امتحان کتاب معتبر و علمی (Mosbey's Medical Terminology  Flashcards) ترمینالوژی طبی، طبع پنجم میباشد. لینک دونلود کتاب در پایین صحفه گذاشته شده است.

4. در دور اول رقابت 150 اصطلاح اول کتاب شامل میباشد. 

در این رقابت ، بر علاوه محصلین رشته های طبی ، اساتید ، داکتران و کارمندان رشته طبی (طب معالجوی، ستوماتولوژی، فارمسی، نرسنگ، قابله گی) (اعم از ذکور و اناث)  متناسب به مسلک شان شرکت میتوانند.

5. آنعده از محصلین، فارغین رشته های طبی (طب معلجوی، ستوماتولوژی، فارمسی، نرسنگ، تکنولوژی طبی و قابله گی)، اساتید، داکتران` و کارکنان رشته های طبی (اعم از ذکور و اناث) که علاقمندان اشتراک درین رقابت ملی را دارند باید: 

1 محصلین برحال و فارغین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ که در دور اول اشتراک داشتند میتوانند با همان آی دی شان در رقابت دومی هم اشتراک کنند. سایر محصلین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به مدیریت IT موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ غرض ثبت نام مراجعه نمایند.

 

2 محصلین، فارغین  سایر پوهنتون های شخصی و دولتی و کارمندان رشته های طبی و سایر شایقین که در دور اول اشتراک داشتند میتوانند از طریق آی دی های سابق شان داخل امتحان گردند. سایر علاقمندان از طریق گول فورم که لنک آن درپایین صحفه گذاشته شده است میتوانند ثبت نام نمایند.

امتیاز ها.

1) سرتفکت معتبر علمی یا  English proficiency Certificate  به اشتراک کنندگان برتر اهدا میگردد

2) جوایز نفیس برای سه تن اشتراک کننده ی که بلند ترین نمرات را از آن خود کرده است اهدا میگردد.

ترمینالوژی طبی  از مضامین شامل در کریکولم طب معالجوی و ستوماتولوژی پوهنتون های معتبر طبی جهانی میباشد که در کشور عزیز ما تنها این مضمون شامل کریکولم موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نیز میباشد. ترمینالوژی طبی اساس و مضمون تقویتی برای آموختن مضامین آناتومی، فزیولوژی، پتالوژی و دیگر مضامین اساسی طب معالجوی و ستوماتولولوژی میباشد. 

برای معلومات بیشتر به شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید و یا به ویب سایت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ http/:www.cheragh.edu.af  مراجعه نمایید.

شماره تماس:- 0785478458

ایمیل آدرس:- info@cheragh.edu.af

لینک گوگل فورم: http://registration.cheragh.edu.af

لینک دونلود کتاب:

 https://docs.google.com/uc?id=0B-DGb-r-

pa1rOUdQeFd0STFNVUk&export=download

Cheragh Institute of Higher Medical Education is one of the prestigious private medical institutions in Afghanistan. It has always made efforts to improve students, not only at the level of Cheragh Institute of Higher Medical Education, but also at the level of public and private students of Afghanistan with international standards. According to the past innovations and services this time with the coordination of the respected Ministry of Higher Education and the Ministry of Public Health of the Islamic Emirate of Afghanistan, the first round of medical terminology online exam is being held for a second time transparently and in accordance with online exams international standards. As participants had internet problems and some were unfamiliar with online exam database.

 

1. This competition is held online in four separate rounds. 2. The first round of the competition is on Wednesday, 22th of Qaws, 1402, December 13, 2023, at 1:30 pm. 

3. The source of this exam is an (Mosbey's Medical Terminology Flashcards) medical terminology, fifth edition. The download link of the book is placed at the bottom of the page.

 4. In the first round of the competition, the first 150 terms of the book are included. In this competition, in addition to medical students, professors, doctors and medical staffs (curative medicine, stomatology, pharmacy, nursing, midwifery) (both male and female) can participate according to their profession.

5. Those students, graduates of medical fields (medicinal medicine, stomatology, pharmacy, nursing, medical technology and midwifery), professors, doctors and staff of medical fields (both male and female) who are interested in participating in this national competition can register through following ways:

 1. Current students and graduates of Cheragh Institute of Higher Medical Education who participated in the first round can participate in the second competition with the same user accounts. Other students of Cheragh Institute of Higher Medical Education should refer to the IT management of Cheragh Institute of Higher Medical Education for registration.

2. Students, graduates of other private and public universities, employees of medical fields and other fans who participated in the first round can enter the exam through their previous IDs. Others can register through the online form. (link is at the bottom of the page).

1. English proficiency certificate will be awarded to the participants with high average at 4 rounds of exam 

2) Special prizes will be awarded to the three participants who have the highest scores at four rounds. 

Medical terminology is one of the topics included in the curriculum of curative medicine and stomatology of prestigious medical universities in the world, and in our dear country, only this topic is included in the curriculum of Cheragh Institute of Higher Medical Education.

Medical terminology is the basis and reinforcement theme for learning the themes of anatomy, physiology, pathology and other basic themes of therapeutic medicine and stomatology. 

For more information, contact the number and email address below or visit the website of Cheragh Institute of Higher Medical Education http/:www.cheragh.edu.af. Contact number:- 0785478458 Email address:- info@cheragh.edu.af

 Registration link: http://registration.cheragh.edu.af 

Book download link: https://docs.google.com/uc?id=0B-

DGb-r-pa1rOUdQeFd0STFNVUk&export=download

 

امضای تفاهم نامه  با کمپنی فارما هیلت الوم مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ در حضور داتش هیات رهبری

موسسه به امضای رسید 

کنفرانس یک روزه تحت عنوان صحت روانی وحمایت روانی اجتماعی توسط دوکتور عبدالصبور  ستانیکزی ماستر و روانشناس، نخست بعد از معرفی برنامه توسط معاون علمی محترم پوهنمل دوکتور محمد یاسین برای Master counselling og UK برای محصلین، اساتید

وکارمندان موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ارایه گردید

 

 

شرکت در برنامه کلستر سازی و نظر خواهی روز پنج شنبه مورخ ۳/۵/۱۴۵۵ در وزارت تحصیلات به ابتکار ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی جهت تهیه معیارهای هشت گانه در سطح پوهنحی های مسلکی (بخش های طبی) نهاد تحصیلی مربوطه که محترم استاد محمد کریم عابدی آمر مرکز ارتقای کیفیت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ  طی مکتوب شماره (           )  شرکت نموده که نهایتا در امر تهیه موا دو وسایل نظر خواهی صورت گرفت که در نتیجه بخش طب را در شش بخش قسمت پارا کلینیک تقسیم نموده اند که درمرتبط به اجندا سمینارنظریات وپیشنهادات اراییه گردیده است.

بتاریخ 15/8/1402 مطابق 23/4/14445 هیات اعزامی وزارت تحصیلات عالی، ریاست تفتیش داخلی و  آمریت تحلیل، تعقیب و پیگیری گزارشات تفتیش طی مکتوب شماره ۱۰۷۹/۷۲۳   مورخ    15/8/1402 مطابق 23/4/14445 تیم کنترولی و پیگیری به ترکیب محترم سید حبیب الله (خراسانی) کارشناس تحلیل گزارشات تفتیش مرکزی در راس و محترم شفع الله (احمدی) مفتش تعقیب و پیگیری گزارشات بحیث  عضو  به موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مواصلت ورزیده و بعد ازاراییه مکتوب ان ریاست محترم به ریاست موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ آغاز به بازدید از بخش های مختلف این موسسه نمودند که ریاست، معاونیت علمی، معاونیت امور محصلان، روسای فاکولته، آمر ارتقای کیفیت وآمر مرکز انکشاف مسلکی هیاٌت محترم تفتیش را همراهی مینمودند در اخیر از تمامی بخش ها وزیربنا های این موسسه دیدن نمودند 

سمسنیار فهم دینی تحت عنوان مفهوم ثقافت اسلامی از نظر شرع شریف توسط محترم مفتی ابوالفیضان

احسان الله ریس دعوت وارشاد رریاست انکشاف دهات ولایت کابل برگزار گردید در شروع سمسنایر توسط تلاوت چندی ازآیات کلام الهه مجید توسط یک از محصلین موسسه تحصیلات عالی طبی  آغاز گردید و سپس قاری شبرنگ مسلم یار سخنان آغازین سمینار اراییه و سپس مفتی ابوالفیضان احسان  الله مفاهیم ثقافت اسلامی را از نظر شرع شریف اسلام بطو مفصل مدت یکساعت اراییه نمود که جواب اطمینانیه کنفارنس مذکور طی مکتوب رسمی شماره  مورخ ۲۳/۴/۱۴۴۵  به ریاست دعوت وارشاد وزارت محترم تحصیلا عالی ارسای گردید.

عکس ها  

 به اساس نیاز های اکادمیک ومسلکی محصلین فاکولته فارمسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و به 

جهت کار عملی و تریینگ این بار به یکی از عصری ترین و مجهزترین شرکت دوایی در کشور به شرکت دوایی فارما هلت فرستاده شدند. محصلین از سمستر های مختلف در قالب دو گروپ در روز های جداگانه به شرکت نامبرده فرستاده شدند. درین بازدید رییس فاکولته فارمسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ همراه با اساتید این فاکولته هر یک استاد پوهنیار محمد فردوس وحید و استاد پوهنیار شیار شهریار محصلین را همراهی نمودند. درین بازید داکتر عبدالقاهر مدیر تولید فابریکه و ماستر امید الله حنفی برای محصلین در مورد نحوه تولید٬ گدام ها٬ کوالتی کنترول٬ لابراتوار٬ ماشین آلات و روشهای خوب تولید عملا لکچر ارایه نمودند و از زحمات فاکولته فارمسی موسسه تحصیلات عالی طبی

چراغ اظهار امتننان نمودند.  

به ادامه کار های ساحوی عملی و بازدید های محصلین فارمسی از شرکت های دوایی این بار محصلین فاکولته فارمسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ محصلین را برای بازدید و آموزش از روند تولید در شرکت تولیدی به شرکت تولید دوایی کیمیا گر فرستاد. محصلین در دو گروپ در روز های جداگانه به این شرکت تولیدی دوایی همراه با اساتید رهنما و همکار هر یک استاد شیار شهریار و استاد محمد فردوس وحید فرستاده شدند. محصلین توانستند از گدام های موجوده٬ لابراتوا٬ ماشین آلات٬ و خط تولید دیدن نمایند. در این دوره آموزشی فارمسست فروزان نیکزاد فارمسست فنی و مدیر تولید فابریکه ادویه کیمیاگر به محصلین در مورد شرکت تولیدی  دوایی کیمیاگر٬ ماشین آلات٬ لابراتوار٬ فضای تولید

و روشهای خوب تولید معلومات ارایه نمودند

به ادامه سلسله سیرهای علمی یک  بار دیگر فاکولته ستوماتولوژی ابتکار دیگری را نیز انجام داد و در نمایشگاه علمی و فرهنگی را

که لیسه عالی امید افغان ترک کابل با دیگر نهاد ها تهیه نموده بودند،اشتراک پر رنگ داشته باشند. در این سیر علمی که محصلین سمستر چهارم اشتراک کرده بودند٬ همراه با پوستر پریزنتیشن آشنایی حاصل نمودند و از پروژه هایی که در نمایشگاه بود دیدن به عمل آوردند.در این نمایشگاه علمی بیش از ۷۰پروژه وجود داشت که در بخش های مختلف منجمله طبابت نیز  پروژه هایی به نمایش گذاشته بودند

محصلین از این نمایش علمی خرسند گردیدند و پیشنهاد ایجاد هم چون نمایشگاه های علمی را در سطح

.پوهنتون را دادند

                                                                             

  تفاهم نامه میان موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و سازمان بین المللی مشوره دهی تحصیلی فاطمیت طی محفل

باشکوه به تاریخ اول میزان سال ۱۴۰۲ عقد گردید. طی این قراداد سازمان متذکره که در راولپندی پاکستان قرار دارد٬ در عرصه هماهنگی با محصلین کشور پاکستان که علاقمند ادامه تحصیل در رشته های طبی در افغانستان هستند٬ همکاری مینمایند. داکتر شفقت قمر نماینده سازمان مشورتی طی سخنرانی در جریان محفل خرسندی خود را از همکاری های مزید موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در زمینه تدریس معیاری و فراهم سازی فضای سالم اکادمیک برای محصلین کشور دوست پاکستان بیان داشتند. طی این تفاهم نامه سازمان مشورتی فاطمیت موسسه٬ پروگرامهای درسی٬ شرایط و طریقه ثبت نام را به تمام علاقمندان رشته های طبی در پاکستان بیان میدارند.همچنان موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به اساس این تفاهم نامه در زمینه تسهیل ثبت نام محصلین کشور دوست پاکستان همراه با سازمان بین المللی مشوره تی فاطمیت

همکاری همه جانبه خواهد نمود. 

                                                   

 محفل بزرگداشت میلاد نبی (ص) به تاریخ شانزده هم میزان سال ۱۴۰۲ هجری شمسی مطابق به بیست و چهارم ربیع الاول سال ۱۴۴۵ هجری شمسی در تالار موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گرامیداشت شد. این محفل که با تلاوت قران عظیم الشان توسط داکتر امید حضرتی فارغ التحصیل فاکولته ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ آغاز گردید با شکوه از میلاد با سعادت سرور کاینات رسول اکرم (ص) یابود و گرامیداشت گردید. در طی این محفل داکتر محمد یاسین حکیمی سرپرست و معاون علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ سخنرانی ایراد فرمودند و مهمان های دعوت شده بشمول هیات رهبری موسسه٬هیات دعوت شده توسط ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی٬ اساتید موسسه و محصلین را به محفل خوش 

آمدید گفت.

همچنان در جریان محفل شیخ القرآن و شیخ الحدیث محترم علامه ابوالفیضان مفتی احسان الله رییس ارشاد و دعوت ریاست انکشاف دهات ولایت کابل که از طرف ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی به محفل دعوت شده بودند٬ سخنان عالمانه و حکیمانه شان را در مورد محبت و اطاعت از رسول اکرم (ص) و نشانه های محبت آن حضرت (ص) بیان داشتند. در ختم محفل دعاییه خوانده شد و به حضرت محمد (ص) همه بصورت همزمان درود خواندند.

محفل گرامیداشت ازروز جهانی معلم همزمان با محفل بزرگداشت از میلاد با سعادت نبی (ص) تجلیل گردید. در طی این محفل استاد شبرنگ مسلمیار آمر کیته فرهنگی موسسه و استاد ثقافت موسسه راجع به مقام استاد در دین اسلام و نقش رسول (ص) منحیث استاد در انجام رسالت پیغمبری سخنان حکیمانه ایراد فرمودند. در ختم به محفل سرتیفیکیت ها به تمام اساتید و کارمندان موسسه که در تریننگ یک روزه آمریت تضمین کیفیت اشتراک کرده بودند٬ توزیع گردید.

شیخ القرآن و شیخ الحدیث محترم علامه ابوالفیضان مفتی احسان الله ریاست دعوت و ارشاد ریاست انکشاف دهات ولایت کابل که از شیوخ کرام میباشند٬ توسط ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی جهت تدریس موضوعات دینی و ضروری برای اولین بار به موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ طی محفل بزرگداشت از میلاد النبی (ص) و گرامیداشت از روز جهانی معلم تشریف فرما شدند و اولین موضوع درسی خود را مطابق به محفل راجع به محبت و  اطاعت از نبی کریم (ص) و نشانه های محبت نبی کریم (ص) انتخاب نمودند و حضور همه اساتید٬ کارمندان و محصلین ایراد فرمودند و خرسندی و رضایت شان را از برگزاری محفل بزرگداشت میلاد النبی و اصول و نظم حاکم در همه امورات در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بیان و آشکار نمودند.

                                  

                                                

                                                                                                                            

 نتایج امتحان شورای طبی افغانستان سال ۱۴۰۲ پوهنتون های دولتی وخصوصی کشوراعلان شد، خبری مسرت بخش بود به همه هموطنان و محصلین که توانسته است که امتحان شورای طبی افغانستان را موفقانه سپری نموده ونتیجه کامیابی را به دست آوردند.  موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ موفقیت و کامیابی ایشان را تبریک عرض میکند .

قابل توجه محصلین عزیز موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ اینکه محترم عزیز احمد دوست توانسته که مقام سوم را در بین محصلین پوهنتون های دولتی و خصوصی کسب نماید

این موفقیت بزرگ را به خود داکتر عزیز احمد دوست وخاونواده نجیب شان وبرای هیات رهبری، اسایتد وتمامی هم قطاران شان

تبریک وتهنیت عرض نموده از بارگاه ایزد منان موفقیت های بیشتر را خواهانیم.

عکس ها 

تیم کرکت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ اولین رقابت ازاد را برای جذب واجدین شریط تیم کرکت بر گزار نمودند که دراین رقابت تعداد کثیر از محصلین هر سه فاکولته شرکت نمودندو

 

عکی ها 

الیوم مورخ ۹/۷/۱۴۰۲ محفل قدردانی وبزرگ داشت از کارکرد ها رییس موسسه وپارتی الودعی برگزا شد 

عکس ها 

کمیته فرهنگی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نسبت بزگ داشت از عید میلاد نبی تجلیل به عمل اوردند.

عکس ها 

محفل خوش امدید از هیات وارده کشور پاکستان محترم دوکتور شفقت قمر ومکترم دوگتور رستمک برگزار شد 

عکس ها 

 

 

به وزارت محترم تحصیلات عالی

به معینیت محترم علمی

با تقدیم احترامات فایقه!  

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به ابتکار معاونیت علمی و مرکز تحقیقات علمی خویش درپرتو قانون وزارت محترم تحصیلات عالی و رشد معنوی اساتید ورکشاپ شش ماهه تحقیق را هفته دو روز روزانه برای یکنیم ساعت از ساعت     1:30-3:00     بعداز ظهر به روز های شنبه و سه شنبه مطابق تقسیم اوقات تحت عنوان (دوره جامع روش تحقیق در علوم طبی و آشنائی با رویکردهای نوین در نشر مقالات با ایندکسهای بین المللی) به راه انداخته چون پیشرفت وتوسعه یک نهاد درگرو ارتقا سطح دانش تحقیق اساتید دریک نهاد می باشد جهت عرضه آموزش بهتر تحقیق برای اساتید نسل جوان یکی ازرسالت های مهم موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بوده.

 این ورکشاپ که به شکل انلان و حضوری بتاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۲ روز سه شنبه مطابق تقسیم اوقات و لینک پرگرام (Research Conference

Tuesday, August 8 · 1:30 – 3:00pm

Time zone: Asia/Kabul

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/deg-zsai-qhoResearch Conference

Tuesday, August 8 · 1:30 – 3:00pm

Time zone: Asia/Kabul

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/deg-zsai-qho) اجندا ها (page_موضوعات نهایی ورکشاپ.pdf) و اراییه کنند گان محترم (page_Research Presenters.pptx) میباشد دایر میگردد معرفی نمایید تا از یک طرف سبب بلند بردن ظرفیت علمی این موسسه بشکل معنوی شده.

عکس هاا 

 

 

 

  

 

به استحضار اساتید محترم موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، ارگان های دولتی،  پوهنتون های دولتی و خصوصی, اکادمی علوم افغانستان و انستیتوت تحقیقات ملی وزارت صحت عامه دعوت شده ای پایتخت و ولایات و دانش پژوهان که از طریق آنلاین ورکشاب روش تحقیق را تحت عنوان (دوره جامع روش تحقیق در علوم طبی و آشنائی با رویکردهای نوین در نشر مقالات با ایندکسهای بین المللی) در روز های شنبه و سه شنبه در یک هفته در موسسه تحصیلات عالی چراغ دنبال میکردند رسانیده میشود اینکه ؛ ورکشاب روش تحقیق  از تاریخ  7-6-1402الی مدت دو هفته یعنی تا 21-6-1402 تعطیل میباشد غرض یادگیری بهتر، اشتراک  کنندگان در این  ورکشاب در این مدت تعطیلی درس های گذشته را مرور نموده و در شروع مجدد هریک شما یک "عنوان" را با "بیان مساله" آن با خود بیاورید و با اساتید مربوطه، جهت اصلاح موضوع تان را شریک سازید.

مجددا اطلاع رسانی میگردد طبق وعده بعد از گزشت موعود مشخص اینک دوباره ورکشاپ تحقیق مطابق تقسیم اوقات قبلی الیوم مورخ ۲۵/۶/۱۴۰۲هفته دو روز شنبه وسه شنبه از ساعت ۱:۳۰ الی ۳:۰۰ بعد از ظهر آغاز میگرد مطلع باشید.

با ادای احترم و ارادت

 

سلام و‌ادب نثار همه آرزو دارم صحت و سلامت باشید.

سیر علمی عبارت از مشاهدات و‌معلومات است که محصلین عملا به موضوعات خارج از صنف میپردازد و باعث پر معنی شدن موضوعات خوانده شده صنفی میگردد و‌همچنان باعث بوجود آمدن انگیزه های نوین در بین محصلین میگردد.

روز شنبه مورخ 18/06/1402 و چهارشنبه مورخ 22/06/1402 محصلین سمستر اول و دوم فاکولته ستوماتولوژی از مرکز تخصصی دندان ازکا و شفاخانه سینا تاجک دیدن نمودند و از معیارات یک کلینیک خوب و استندرد ،نحوه کلینیک داری ، جلوگیری از انتقال عفونت ، میتود ها تعقیم سیستم مدیریتی یک کلینیک ، نحوه برخورد با مریضان… آگاهی حاصل نمودند. این سیر علمی به همکاری محترم پوهندوی محمد هاشم طاهری و‌ابتکار محترم محمد یاسین حکیمی معاون علمی موسسه و استاد محسن سخی زاده ریس فاکولته ستوماتولوژی تدویر گردیده بود. پیشرفت محصل در گرو توجه محصل به تحصیل و نوع خدمات موسسه و پوهنتون مربوطه و اساتید آن بستگی دارد، سیر علمی پروسه تحصیل را مضاعف میسازد به امید موفقیت بیشتر شما ، زیبا بدرخشید.

تصاویر سیر علمی شریک میشود

 

سیر علمی پوهنحی ستوماتولوژی.

طبیعت و محیط زیست ، گهواره انسان ها و بستر زندگی است، خداوند همه نعمت‌های خود را در عالم طبیعت، برای رشد و تعالی آدمی آفریده و انسان را خلیفه و مالک این نعمت‌ها قرار داده است. بنابراین، همگان موظفند برای حفظ محیط زیست و آگاهی از این نعمت بزرگ ، عصر امروز عصری دیجتال و صنعتی شدن است همه موجودات مخصوصا محیط زیست در معرض آسیب های جدی قرار دارد ، پرهیز از آلوده کردن محیط زیست با همه ی انواع و اقسام آن و استفاده درست از آن، به منظور تامین نیازهای انسان، نوعی شکرگذاری، دوستی با طبیعت و امانت‌داری در مقابل نعمت‌های خداوندی است. 

الیوم مورخ 22/6/1402 با هماهنگی معاونت علمی موسسه جناب دوکتورمحمد یاسین حکیمی و ریاست محترم پوهنحی ستوماتولوژی دوکتور محسن سخی زاده و دوکتور محمد ویس حضرتی مدیر تدریسی فاکولته ستوماتولوژی با محصلین عزیزم داشتیم. 

در این سیر علمی به اساس تفاهم نامه محصلین مذکور از کلینک دندان ازکی وشفاخانهه سینا افغان تاجک دیدن نمودند. در زمینه توسط اساتید رهنما محصلین مذکور رهنمایی و توسط مسولین شفاخانه های مذکور پذیرایی واستقبال گردید وOrientation  شفاخانه را انجام دادند، 

سیر علمی مضمون محیط زیست.

طبیعت و محیط زیست ، گهواره انسان ها و بستر زندگی است، خداوند همه نعمت‌های خود را در عالم طبیعت، برای رشد و تعالی آدمی آفریده و انسان را خلیفه و مالک این نعمت‌ها قرار داده است. بنابراین، همگان موظفند برای حفظ محیط زیست و آگاهی از این نعمت بزرگ ، عصر امروز عصری دیجتال و صنعتی شدن است همه موجودات مخصوصا محیط زیست در معرض آسیب های جدی قرار دارد ، پرهیز از آلوده کردن محیط زیست با همه ی انواع و اقسام آن و استفاده درست از آن، به منظور تامین نیازهای انسان، نوعی شکرگذاری، دوستی با طبیعت و امانت‌داری در مقابل نعمت‌های خداوندی است. 

الیوم سه شنبه 20/6/1402 با هماهنگی مشاور صاحب جناب دکتر طاهری، معاونت علمی موسسه جناب دوکتورمحمد یاسین حکیمی و ریاست محترم پوهنحی معالجوی جناب دکتر نیازی، در مضمونی محیط زیست سیری علمی با محصلین عزیزم داشتیم ، کریکولم درسی که تا هنوز تدریس شده بود از قبیل محیط زیست طبیعی ، محیط زیست مصنوعی، محیط زیست اجتماعی ، اکوسیستم ، آب ، خاک، و آلودگی هریک را به شکل مشرح و مفصل در دامن زیبای طبیعت در قصر دلپذیر پغمان و دره زیبای آن همراه محصلین سمستر دوم معالجوی به تحلیل گرفتیم،  میان استاد و شاگرد پرسش و پاسخ صورت گرفت ، در آخر قرار ذیل نتیجه گیری صورت گرفت.

1. طبیعت امانت خدا بدست بشر است باید از آن محافظت صورت گیرد

2. طبیعت اگر جان و روح تازه داشته باشد آدمیان روح تازه و شاداب دارد برعکس طبیعت اگر بمیرد همزمان انسان هم میمیرد.

3. سایکل محیط زیست و عناصر آن مکمل یکدیگر است، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، و تجزیه کنندگان، حفظ محیط زیست سبب دوام سایکل طبیعت میشود که خود در واقع سبب حفظ حیات میشود.

4. نقش محیط زیست هم در صحت روانی و هم صحت وسلامتی فزیکی و جسمانی غیر قابل انکار است.

5. تخریب محیط زیست سبب تخریب جسم انسان و روان انسان و عامل تولید و بروز انواع از مریضی ها ، میکروب ها و ویروس های مضره میباشد. ما بعنوان طبیب مسئولیم که بیاموزیم و در پروسه طبابت از داشته های علمی مان استفاده کنیم.

 

 

تفاهمنامه فی مابین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و موسسه تحصیلات عالی سپین غر

 

نظر به پیشنهاد موسسه تحصیلات عالی سپین غر تفاهمنامه همکاری فی مابین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و موسسه تحصیلات عالی سپین غر الیوم مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ در مقعر موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در حضور داشت هیئت رهبری طرفین به امضا رسید.


ورکشاپ تحت عنوان (معیارات ۱۱ گانه تضمین کیفیت به چهارچوب جدید وزارت تحصیلات عالی)

 

معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به سلسله پروگرام های ارتقای ظرفیت اساتید و کارمندان خویش این بار بتاریخ ۲۰ سنبله سال ۱۴۰۲ ورکشاپ تحت عنوان معیارات ۱۱ گانه تضمین کیفیت به چهارچوب جدید وزارت تحصیلات عالی را دایر نموده تا در حصه آگاهی و بلند بردن ظرفیت همه پرسونل خویش گامی گذاشته باشد.

 

 

ورکشاپ روش تحقیق 

یکی از اهداف بلند مدت نهاد های تحصیلی ، ارتقای ظرفیت کادر علمی شان میباشد، به منظور تحقق این اهداف والا، موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ، غرض تامین و عملی نمودند استندرد های خواسته شده ای وزارت تحصیلات عالی، یک دور جامع ورکشاپ "روش تحقیق " را به شکل آنلاین و حضوری در سطح وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان، پوهنتون طبی کابل و پوهنتون های خصوصی کشور در پایتخت،  با اساتید مجرب به سویه دکترا از تاریخ  1402-5-17 در هفته دو روز، روز های شنبه و سه شنبه، از ساعت 1:30 بعد از ظهر الی 3 بعد از ظهر، در سالن کنفرانس شان آغاز نموده است. و تا ختم دوره به مدت شش ماه ادامه دارد، که خوشبختانه مورد استقبال گرم هموطنان در عرصه پژوهش و تحقیق صورت گرفته است. که این خود گامی بلندی است بسوی نهادینه شدن فرهنگ تحقیق، و توسعه پایدار در کشور میباشد. از آن منظرکه، تحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان، عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی و تولید علم است. موسسه تحصیلات عالی چراغ خویش را مسئول میداند که هر گاهی بخاطر ارتقای ظرفیت جویندگان و پویندگان علم دانش و کادر های مسلکی خویش و پوهنتون های کشور برنامه های موثر و مفیدی را برگذار نماید و در این راه از خداوند منان توفیق روز افزون میطلبد.

 


جذب محصلین واجد شرایط

امتحان کانکور سال ۱۴۰۲ پوهنتون های دولتی کشوراعلان شد، خبری مسرت بخش بود به همه هموطنان و محصلین که توانسته است به رشته های دلخواه شان به پوهنتون های دولتی کشور راه پیدا کرده است موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ موفقیت و کامیابی ایشان را تبریک عرض میکند .

و قابل توجه محصلین که به رشته های دلخواه خویش در امتحان کانکور دولتی به پوهنتون های دولتی راه نیافته و علاقه مند ادامه تحصیل در رشته های دلخواه خویش اند و ضمنا واجد شرایط جذب پوهنتون های خصوصی کشور شناخته شده است رسانیده میشود اینکه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در سه پوهنحی 

پوهنحی طب معالجوی

پوهنحی ستوماتولوژی

     پوهنحی فارمسی 

از تاریخ 1402-6-14  تا تاریخ 1402-6-24 ماه سنبله سال ۱۴۰۲ محصل می پذیرد برای معلومات بیشتر به شماره تیلیفون و ایمیل آدرس ذیل  بطور ۲۴ ساعته تماس بگیرید


0786441005

info@cheragh.edu.af

page_896 (1).PDF

 

بنام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین!  امید که عافیت کامل داشته باشید

سیر علمی یکی از شیوه های تحکیم دانش محسوب می‌شود و باید چنین فرهنگ ترویج داده شود. 

 امروز مورخ 12 سنبله محصلین پوهنحی فارمسی از فابریکه دوایی کیمیا گر دیدن نمودند.که این سیر علمی مطابق معیارات ستاندارد ملی به ابتکار ریس پوهنحی فارمیسی وهمکار ی معاون علمی  موسسه هماهنگی وتدارک دیده شد که محصلین از نگاه اصول مراعات کسب  انتان ومنتن نمودن فابریکه دوایی کاملا با personal protective equipment ملبس بوده

   مایه افتخار است مه ذیلا در تصاویر مشاهده میگردد.

World Directory of Medical Schools (the partner organizations leading this venture, the World Federation for Medical Education (WFME) and the Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER) 

یکی از مزایا و ناب بودن موسسه تحصیلات عالی راجستر بودن با World Directory of Medical Schools     میباشد که با مشارکت WFME     و FAIMER     پیش برده میشود. محصلین و فارغین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ میتوانند، در کانادا بدون کدام ممانعت و ایجاد مشکل به دروس خود ادامه دهند و همچنان میتوانند که در پروسه امتحان ECFMG     اشتراک نمایند. 

 

https://search.wdoms.org/

https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail?i

d=F0003473&&sessionid

 

اعلان 


موسسه تحصیلات عالی طبی چراع درسمستر خزانی ۱۴۰۲ درفاکولته های طب معالجوی-ستوماتولوژی و فارمسی با تخفیف های ویژه محصل می پذیرد ثبت نامه همه روزه از ساعت هشت صبح الی چهار بعد از ظهردرمعاونیت امور و بطور ۲۴ ساعته بشکل انلاین ازطریق صفحه رسمی موسسه یا www.cheragh.edu.af ادامه دارد.

قراراست که امتحان کانکور 15 اسد سال ۱۴۰۲ مطابق ۶ اگست ۲۰۲۳ ساعت نه بجه صبح برگزارمیگردد داو طلبان محترم کانکور مطلع باشند. 

 

 

 

 الیوم ۱۲۵یکصد وپنجمین جلسه شورای علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ طبی چراغ

 با تلاوت چند از کلام الله مجید با حضور اعضای شورای علمی برگزار گردید

موضوعات متعدد از جمله گزارش ریاست موسسه گزارش معاونیت علمی گزارش معاونیت امور محصلان گزارش معاونیت اداری گزارش آمریت تضمین کیفیت واعتبارد هی گزارش مرکز تحقیقات علمی گزارش امر مرکز مشاوره روانی گزارش امریت دعوت وارشاد وگزارش روسای فاکولته ومسایل مفرقه مورد بحث قرار گرفت وبا دعاییه خاتمه یافت.

د چراغ طبی لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې د موسس، رهبرۍ، ټولو کادري او اداري غړو لخوا د ډاډګیرنی او غم شریکی پیغام: 

په خورا ژوری خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي محصلانو چارو ریاست قدرمن رییس انجینیر محمد سلیم افغان د پلار د مړینې له کبله خپل د ډاډګیرنې او غم شریکی پیغام وړاندی کوی. متوفی ته فردوس جنت او قدرمن رییس صاحب ته د جمیل صبر غوښتنه کوو. 

په دی سترغم کی ځان شریک ګڼو.

 

انا لله وانا الیه راجعون

الیوم مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ روز شنبه امتحانات نهایی سمستر بهاری سال ۱۴۰۲ بعد از تکمیل نمودن ۱۶ شانزده هفته فزیکی با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید در هرسه پوهنحی در سه تایم با تعین ممیزین آغاز گرید والی روز چهار شنبه مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۲ ماه اسد مدت سه هفته ادامه خواهد یافت.

نخست از همه تطبیق فیصله های کمیته اکتحانات یک امر لازمی پنداشته میشود تا تمامی اساتید اعم از دایمی ومدعو بعداز دور نمودن کتنگ توسط کمیته امتحانات پارچه ها در کمیته امتحانت چیک والی ۷۲ ساعت نتایج درج دیتا بیس گردد تا محصلین در نمرات خویش دچار مشکلات و اضطراب نگردد.

 

سلام و روزبخیر 

                      امید که ایام خجسته عیدالاضحی را بخیر سپری نمایید

                عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعال، نمادی از بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه‌های شیطان، عید فداکاری، ایثار، قربانی و اخلاص است.
موسس موسسه، هیئت رهبری، و کارمندان پوهنتون چراغ، پیشاپیش عید سعید قربان را به کافه ملت مسلمان افغانستان به ویژه شما اساتید گرامی تبریک و تهنیت عرض نموده، از بارگاه ایزد منان برای شما آرزوی موفقیت، سعادت، سلامتی و رستگاری می‌نمایند.

با احترام

د چراغ طبی لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې د موسس، رهبرۍ، ټولو کادري او اداري غړو لخوا د نېکمرغه لوی اختر مبارکي ومنئ!

اختر مو مبارک شه، قربانی، لمونځونه، عبادتونه او طاعات مو قبول شه!

خدای ج دې دا اختر په ټول افغانستان کې د علم د خپرېدو، سولې, ټيکاو، پرمختګ او لا خوښۍ پيلامه کړي.

اختر مو مبارک شه!
عید تان تبریک باشد!
Eid Mubarak!


با احترام

امضا تفاهم نامه

الیوم مورخ ۳/۴/۱۴۰۲ تفاهمنامه همکاری با انجمن فارمسسیتان افغانستان و موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دردفترآمریت تضمین کیفیت واعتباردهی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ درمحضر هیات رهبری موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به امضا رسید که دراین تفاهم نامه هیات رهبری وریس و معاون انجمن فارماسسیتان افغانستان تاکید برهمکاری های دوجانبه ورزیدند


 نظارت و ارزیابی ازروند تدریس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

الیوم مورخ ۳/۴/۱۴۰۲ طی یک تشکیل یک هیات مختلط تحت سرپرستی معاونیت علمی محترم دوکتورمحمد یاسین حکیمی، محترم دوکتور محسن سخی زاده ریس فاکولته ستوماتولوژی، محترم دوکتورمحمد ویس حضرتی مدیرتدریسی فاکولته ستوماتولوژی، محترم دوکتوراحمد فردوس راسخ مدیر تدریسی فاکولته ستوماتولوژی، محترم دوکتورمحمد بصیر سجادی ریس فاکولته فارمسی نظارت وارزیابی صورت گرفت

دراین روند ازامتحانات آن لاین سمستر اخیرطبقه اناث طب معالجوی و ستوماتولوژی نیز درمحضرهیات محترم نظارت وارزیابی صورت گرفت و به اساتید توصیه شد تاامتحانات به شکل شفاف برگزار گردد ونتایج امتحانات الی سه یوم درج دیتا بیس وبه سمع محصلین رسانیده شود

 

 نظارت و ارزیابی  موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

هیات محترم نظارت وارزیابی طی مکتوب شماره ۳۹۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۴۴ سر ساعت ۶:۲۰ صبح به مقعر موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مواصلت نموده وبعد ازمعرفی وتسلیمی مکتوی به معاونیت علمی روند ارزیابی خویش را مطابق رسمیات وساعات درسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ سر ساعت ۶:۳۰ در سه مرحله آغاز نمودند


 

کنفرانس مطبوعاتی مکاتب سرتاسری خصوصی افغانستان

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ میزبان اولین کنفرانس مطبوعاتی مکاتب سرتاسری خصوصی افغانستان بوده که این کنفرانس با حضور اکثریت نماینده گان مکاتب و رسانه های سرشناس کشور دایر گردید

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز روند نظارت ازدروس فاکولته ها و صنوف مختلف موسسه تحصیلات عالی طبی و

شفاخانه چراغ

به تاریخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ روند نظارت ازدروس فاکولته های سه گانه این موسسه توسط هیت رهبری آغاز گردید. در ترکیب این هیات ریس عمومی موسسه محترم دوکتور شکرالله نوری، مشاور علمی محترم پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهری، معاون علمی وتدریسی محترم دوکتور محمد یاسین حکیمی، ریس فاکولته طب معالجوی محترم دوکتورسید محمد رحیم نیازی، ریس فاکولته ستوماتولوژی محترم دوکتور محسن سخی زاده، ریس فاکولته فارمسی محترم دوکتور محمد بصیر سجادی، مدیر تدریسی فاکولته طب معالجوی محترم دوکتوراحمد فردوس راسخ،  مدیرتدریسی فاکولته ستوماتولوژی محترم دوکتور محمد ویس حضرتی، مدیر تدریسی فاکولته فارمسی محترم استاد محمد ادریس قریشی، مدیر استادان محترم استاد نعمان الله دینار خیل، آمرتضمین کیفیت محترم ماسترمحمد کریم عابدی، آمرکمیته دعوت وارشاد محترم قاری اعجاز الله امینی، آمرمرکز تحقیق محترم ماستر ثنالله صافی، آمر لاربراتوارها محترم امام الدین امام و مدیر تکنالوژی معلوماتی محترم یما هاشمی صورت گرفت.

نخست از همه توصیه های لازم برای تکمیل دروس و نصاب درسی صورت گرفت. همچنان در ادامه این بازید تاکید بر استفاده از ریفرنس های بین المللی اراییه شده، کارهای عملی لابراتوار و شفاخانه ها و تکمیل نصاب درسی و حاضری محصلین صورت گرفت. درجریان روند نظارت ازدروس فاکولته های سه گانه تصاویر از صنوف محصلین در جریان تدریس نیز توسط تیم تخنیکی موسسه اخذ گردید.

 

 

انجام طرح آزمایش کلینیکی تاثیرات درمانی لوزارتان در نزد مریضان کورونا

 

در مرکز تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ افغانستان

 

طرح آزمایش کلینیکی تجویز لوزارتان(Losartan    ) دردرمان مریضان سرپایی مبتلا به کووید-19 توسط مرکز تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در شهر کابل و شهر مزارشریف، با مجوز بورد بررسی اخلاقیات وزارت صحت عامه افغانستان و به تلاش آقایان پوهاند دوکتور چراغعلی چراغ، پوهندوی دوکتور همایون مصطفی، دوکتور محمد یاسین حکیمی و دوکتور احمد شهیر صدر از موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و گروهی از محققین کشور شامل آقایان دوکتور سید مرتضی هوفیانی، دوکتور بشیر نورمل، دوکتور هدا فروتن، دوکتور احمد منیر یزدان پرست، دوکتور امین الله شیرپور، دوکتور ملالی نورزی، دوکتور ترینا نورزی، استاد عبدالوکیل قرلق در افغانستان به انجام خواهد رسید.  

این طرح برپایه پروتوکل ارایه شده توسط آقایان دکتر رضا نجات، دکتر احمد شهیرصدر و دکتر دیوید ج نجفی و بر اساس نظریه مطرح شده، مطالعات بیوانفورماتیک و آزمایشگاهی صورت گرفته توسط ایشان که ازماه مارچ سال 2020 تاکنون منجر به انتشار چند مقاله تحقیقی و درمان تعداد زیادی از مریضان گردیده، بنیاد گذاشته شده است.

درمرحله اول این طرح تعداد 100 بیمارسرپایی که دچار اعراض و علایم بیماری کورونا می شوند وآزمایش PCR     مثبت دارند در دو گروه 50 نفری به صورت دوسرکور تصادفی (randomized, double‑blind    ) مورد مقایسه با یکدیگر قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است که موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بخش مهمی از هزینه این طرح را متقبل شده و در راستای دیدگاه انسانی خود در جهت پیدا کردن راهی برای مهار این بیماری مهلک قدم برداشته است.

بیماری کووید 19 یک بیماری ویروسی است که به علت ابتلا به ویروس سارس کوو     2     (SARS-CoV2    ) از خانواده ویروس های کورونا پدید می آید. این بیماری که از ماه های آخر سال 2019 در دنیا منتشر شده، در حال حاضر به صورت یک پاندیمی درآمده و تا کنون به مرگ نزدیک به سه میلیون نفر در دنیا و ضررهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی منجر شده است. در این بیماری افراد مبتلا، به دنبال بروز واکنش های التهابی شدید و به اصطلاح طوفان سیتوکینی (cytokine storm    )، دچار گرفتاری شدید در ریه شده و امکان تبادل اکسیجن به خون در سطح ریه  و تامین اکسیجن برای انساج خود را از دست داده، دچار پدیده ای به نام سندروم زجر تنفسی حاد (acute respiratory distress syndrome    ) می شوند. تاکنون درمان قطعی برای این بیماری یافت نشده و اگر چه واکسین های تولیدی در پیشگیری از بروز نوع کشنده بیماری موثر بوده اند اما تولید و توزیع سریع واکسین در سطح جهانی با مشکلاتی روبروست. دراین میان جهش های پدید آمده در ژنوم ویروس می تواند به شیوع ویروس هایی با قدرت مقابله به واکسین منجر شده کارایی واکسین ها را در صورت کمبود توزیع به موقع واکسین کاهش دهد. از سوی دیگر هنوز مدت زمان موثر بودن واکسین درمقابل ویروس مشخص نیست. از این رو تولید و توزیع ادویه موثر در تداوی و پیشگیری کننده از ابتلا به این گرفتاری هنوزهم مورد تحقیق و بررسی است. 

در ابتدای سال 2020 آقایان دکتر رضا نجات و احمدشهیرصدر با ارایه نظریه ای در رابطه با چگونگی بیماریزایی این ویروس با انجام یک مطالعه بیوانفورماتیک جامع و گسترده به معرفی دو داروی لوزارتان (Losartan    ) و ایماتینیب (imatinib    ) که می توانند در درمان و پیشگیری از بیماری کووید 19 موثر باشد اقدام نمودند. این تحقیق از ماه می سال 2020 در آرشیو chemRxiv     در اینترنت در دسترس عموم قرار گرفته و در همان سال در مجله In Silico Pharmacology     از گروه Springer Nature     منتشر گردید. در این مطالعه ابتدا عنوان شد ویروس سارس کوو    2     پس ازاتصال به گیرنده اش در سطح سلول میزبان به نام ACE2     از دسته آنزیم های خانواده رنین آنژیوتانسین وارد سلول میزبان می شود. این امر موجب کاهش ACE2     می گردد. باید اشاره کرد سیستم رنین آنژیوتانسین که در تنظیم آب و الکترولیت و فشارخون شرکت دارد در برخی سلول ها و نسج ها به صورت موضعی هم دارای اثرات فیزیولوژیک است. آنزیم ACE2     در سلول ها موجب تبدیل آنژیوتانسین II     به آنژیوتانسین 7-1 می شود. آنژیوتانسین II     از راه تحریک گیرنده اش به نام گیرنده نوع I   آنژیوتانسین II (Angiotensin II type I receptor, AT1R)  نه تنها موجب بازجذب نمک و انقباض سلول های عضلات صاف جدار رگ ها و بالا رفتن فشار خون می شود بلکه موجب بروز واکنش های التهابی حاد هم می گردد. از طرف دیگر، آنژیوتانسین 7-1 دارای اثرات ضد التهابی و ضد آنژیوتانسین II می باشد.

در این بیماری با کاهش ACE2 در سطح سلول های آلوده بر میزان آنژیوتانسین II افزوده و از میزان آنژیوتانسین 7-1 کاسته می شود. افزایش آنژیوتانسین II  با تحریک آنزیم NADPH oxidase بر میزان رادیکال های آزاد اکسیژن در سلول افزوده،  این امر منجر به تحریک واکنش های التهابی اولیه غیر اختصاصی درون سلول آلوده و سلول های محیط و هجوم سلول های التهابی می گردد. از سوی دیگر، کاهش تولید آنژیوتانسین 7-1 به علت کاهش ACE2 موجب تشدید وضعیت التهابی می گردد. نکته مهم در این است که ویروس سارس کوو 2 خود به علت توانایی در فرار از سیستم ایمنی با کمک پروتئاز پاپائین مانند (papain-like protease, PLpro) و پروتئاز اصلی (Main-protease, Mpro) خود و جلوگیری از تولید انترفرون آلفا و بتا موجب بروز واکنش التهابی موثری در میزبان نمی شود. از این رو اگر مکانیسم التهابی وابسته به کاهش ناگهانی ACE2 و بروز اختلال در سیستم رنین آنژیوتانسین به علت هجمه تعداد زیادی ویروس نباشد نباید انتظار داشت واکنش التهابی گسترده ای در این عفونت ویروسی ایجاد گردد. به این شکل بکارگیری لوزارتان که قادراست تعادل بهم خورده سیستم رنین آنژیوتانسین را در سطح سلول دوباره به حالت فیزیولوژیک برگرداند می تواند در کاهش پاسخ های التهابی پدید آمده موثر بوده از بروز سندروم زجر تنفسی جلوگیری نماید. هم چنین این دارو اثرات ضد فیبروز و ضدپلاکتی دارد که در درمان کووید19 موثر است. 

ازسوی دیگر در مطالعات قبلی مشخص گردید داروی ایماتینیب که یک مهار کننده ابلسون تیروزین پروتیئن کیناز                       (Abl tyrosine protein kinase inhibitor) است قادر به جلوگیری از تکثیر ویروس های SARS و MERS می باشد. هم چنین ایماتینیب اثر آنژیوتانسین II بر روی عضلات صاف جدار رگ ها را مهار می نماید. از اثرات دیگر ایماتینیب می توان از اثر ضدالتهابی و ضد فیبروز این دارو نامبرد که در صورتی که با دوز پائین تجویز شود قادر است سطح دفاعی نوتروفیل ها را برای پیشگیری از عفونت ثانویه حفظ کند.    

مطالعه بیوانفورماتیک انجام شده توسط محققین فوق نشان داد که هر دو ادویه لوزارتان و ایماتینیب قادرند با تغییر شکل در آنزیم ACE2 از تمایل و قدرت چسبندگی ویروس به این گیرنده بکاهند. هم چنین در این مطالعه نشان داده شد که این دو دوا می توانند درمکانی از مولکول های پروتئاز اصلی (Mpro) و پروتئاز پاپائین مانند (PLpro) جای بگیرند که مهار کننده های تعیین ساختار شده در آن قرار می گیرند و در واقع از دیدگاه بیوانفورماتیک به عنوان یک مهار کننده این پروتئازها عمل کنند.  

به دنبال انتشار این مطالعه، محققین فوق با همکاری دکتر دیوید ج نجفی و محققین دیگری از دانشگاه جورجیا در ایالات متحده آمریكا توانستند اثر لوزارتان را در شرایط ازمایشگاهی بر سلولهای Vero E6 مورد بررسی قراردهند.  در طی آزمایشات فوق در محیط کشت سلولی نشان داده شد لوزارتان قادر است پیش و پس از اضافه شدن ویروس فعال به سلول ها از تکثیر و اثرات کشنده ویروس بر سلول‌های Vero E6 جلوگیری کند. مقاله مربوط به این آزمایشات از اواخر دسامبر 2020 بر روی آرشیو bioRxiv در اینترنت قابل دسترسی است.  

 

اخیرا در یک کار آزمایشی کلینیکی در دانشگاه کانزاس در ایالات متحده امریکا اثرات مفید لوزارتان در تعدادی از مریضان بستری در شفاخانه که به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 دچار وخامت آسیب به ریه شده بودند مورد تایید قرار گرفت. باید توجه داشت که برای تایید اثرات مفید لوزارتان در درمان مریضان سرپایی مبتلا به  کووید 19، به کارآزمایشی کلینیکی تصادفی دیگری نیازاست. امید است با انجام این طرح گروه محققین فوق همگی در یک کار مشترک بتوانند گامی بزرگ در راستای دستیابی به داروهایی که قادر باشند در کنار واکسین ها از میزان بستری شدن مریضان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 و هم چنین درد و رنج جوامع بین المللی بکاهد، بردارند.

 

 

 

محفلِ قدردانی از دستاورد های وزارت صحت عامه

 

این محفل با شکوه روز شنبه مورخ 31 حمل 1398 در تالار مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برگزار گردید

 

 

 

 


 

 

 

 


مورخ 16 حمل 1398امتحان کانکور متفرقه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با حضور داشت نماینده محترم وزارت تحصیلات عالی به گونه شفاف دایر گردید


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 بیست و یکمین دور امتحان شمول مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در تاریخ 24 حوت سال 1397 با حضور داشت نماینده محترم وزارت تحصیلات عالی به گونه شفاف دایر گردید


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اهدای دوکتورا و عضویت علمی افتخاری برای پروفیسور چراغ علی چراغ

 
پوهاند دوکتور چراغ علی چراغ دوکتورا  و عضویت افتخاری اکادمی علوم کشور اوکراین را بدست آورد

.
درمحفلی که به این مناسبت در سالون کنفرانس های اکادمی علوم اوکراین برگزار شده بود، اکادمیسین آلکسی اونیپکو رییس این اکادمی صحبت نموده و همکاری های دو جانبه اکادمی اوکراین و موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ را یک گام مهم در عرصه روابط علمی این دو نهاد عنوان نمود. و افزودند که دانش طبی در حال توسعه است و نیازمند تبادل افکار و کادرهای علمی نهادهای تحصیلی می باشد

.
سپس پوهاند دوکتور چراغ علی چراغ نماینده موسس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ضمن سپاسگذاری از همکاری های علمی اکادمی علوم اوکراین اظهار نمودند که فعالیت های بیشتری در عرصه تبادل تجارب و  فرصت های بیشتر تحصیلات عالی طبی را با همکاری اکادمی علوم اوکراین برای جوانان افغانستان فراهم نمایند.
بعدا دوکتورا  افتخاری اکادمی علوم اوکراین توسط اکادمیسین آلکسی اونیپکو و آناتولی اسکوپینکو در حضور داشت هیات علمی آن اکادمی به پوهاند چراغ علی چراغ تفویض گردید.
متعاقبا اعتبارنامه نماینده رسمی اکادمی علوم اوکراین نیز برای پوهاند چراغ اهدا شد.
موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از مدت 2 سال به این طرف بر اساس یک تفاهمنامه رسمی دوجانبه با اکادمی علوم اوکراین زمینه تحصیلات عالی طبی در مقاطع: تخصص، ماستری و دوکتورا را برای جوانان در کشور اوکراین فراهم نموده است.

 

 

 

 

فراغت محصلان فاکولته طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

 

 

 


 

 

 

دومین جشن فارغ التحصیلی دوره های سوم و چهارم موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با اشتراک داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، معاون مجلس نماینده گان و مقامات بلند رتبه دولتی روز پنج شنبه 20 عقرب سال 1395 برگزار گردید.
تلاوت آیات کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور اغازگر محفل بود

.
بعدا پوهندوی دوکتور همایون مصطفی سرپرست موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ضمن خوش امدید گویی به حاضرین محفل، در مورد فعالیت ها و دستاوردهای این موسسه سخنرانی نمود

.
داکتر عبدالله عبدالله در دومین جشن فراغت محصلان موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گفت؛ داکتران جوان باید بدون در نظرداشت قوم، نژآد، مذهب و در چوکات قوانین طبی باید با مریضان خود برخورد نمایند و برای صحت مریض کار نمایند

.
رئیس اجراییه گفت؛ حکومت از مشکلات موسسات تحصیلی خصوصی آگاهی دارد تا حدی که کیفیت آموزشی و معیارهای تدریسی تعدادی از موسسات پایین تر از توقع و ضرورت جامعه است

.
وی خطاب به فارغان گفت؛ فارغ شدن از سویه لیسانس و ماستر ختم کار نیست بلکه شروع کار است.
از سوی دیگر نعمت‌الله غفاری معاون دوم مجلس نمایندگان گفت؛ در چند سال گذشته زمینه فراگیری علم برای جوانان کشور فراهم بوده است و جوانان باید از این فرصت پیش آمده استفاده درست کنند

.
در این محفل داکتر حسینه جهش یکی از فارغان این دور در مورد کیفیت تدریسی و امتیازات این موسسه صحبت نمود و از آن ابراز خرسندی نمود

.
محترم قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه کشور نیز از سخنرانان این محفل بود. وی سیستم تدریسی موسسه را قابل تحسین خواند و از اشتراک موفقانه بیشترین فارغان این موسسه در امتحان تخصص وزارت صحت عامه یاددآوری نمود

.
بعدا داکتر اجمل یاسین معاون علمی تدریسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در مورد فعالیت های علمی وتدریسی این موسسه معلومات ارایه کرد. وی فارغان دوره های سوم و چهارم را به اعضای شورای مشورتی موسسه جهت اخذ دیپلوم معرفی نمود

.
محترم محمد اسماعیل قاسمیار رییس بورد مشورتی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ فراغت محصلان را تبریک عرض نموده و ابراز امیدواری نمودند تا داکتران جوان بتوانند به جامعه خویش خدمت نمایند.
سپس سوگندنامه طبی توسط داکتر عبدالله عبدالله برای داکتران جوان قرائت گردید.
موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نخستین موسسه خصوصی طبی در کشور می باشد که فعالیت های اکادمیک خویش را ازسال 1387 در بخش های طب معالجوی و ستوماتولوژی  آغاز نموده است و تا اکنون 4 دور فارغان خویش را موفقانه به جامعه طبی کشور تقدیم نموده

است

.

 

 

 

نخستین مرکز امتحانات کلینیکی مشاهده وی
(OSCE Objective Structured Clinical Examination -)

 در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گشایش یافت.

18  10  1393

 

سرپرست وزارت تحصیلات عالی محترم پوهنوال محمد عثمان بابری ضمن دیدار با مسولین و محصلین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مرکز امتحانات آسکی را نیز افتتاح نمودند.  درین دیدار محترم پوهنمل غلام نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم زرین انحور رییس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، روسای پوهنتون های طب کابل، البیرونی، موسسه تحصیلات عالی غالب، افغان سویس، آریانا و سایر دوکتوران، شخصیت های علمی و محصلان حضور داشتند.
محفل با تلاوت آیات کلام مجید آغاز گردید بعدا داکتر جمشید صادقی معاون علمی موسسه در مورد دستاورد های موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مختصرا معلومات ارایه نمودند

.
پوهندوی استاد حیات الله جواد رییس انکشاف تعلیمات طبی پوهنتون طبی کابل در بخشی از این همایش کنفرانس علمی را در مورد طرح معیاری سوالات طبی ارایه نمودند.
سپس داکتر تیمور دور اندیش یکی از استادان موسسه طبی چراغ در مورد روش امتحانات آسکی معلومات ارایه نمودند.
آقای محمد عثمان بابری سخنران دیگر این همایش بود، وی فعالیت های این موسسه را موثر و در خور ستایش توصیف کرد واظهار داشت، چند باری که به موسسه تحصیلی طبی چراغ آمده ام با ابتکار و نوآوری های خوب رهبری این موسسه مواجه شده ام.  وی هم چنان گشایش مرکز امتحانات آسکی را به مسولین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تبریک گفت و ابراز موفقیت های بیشتر علمی را برای این موسسه نمود.
آسکی یا رو

ش امتحان کلینیکی مشاهدوی از روش های تازه ای است که زمینه ی ارزیابی عینی و عملی را برای محصلین در رشته ی مختلف طبی در کشور فراهم می کند.

 

 

.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

مردم شریف ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان از خدمات صحی و توزیع ادویه اساسی  مؤسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ مستفید شدند. آنها از بازدید هیات اعزامی شفاخانه چراغ که با رهبری تیم اصلاحات وهمگرایی همراه بودند استقبال نمودند.


پوهاند دوکتور چراغعلی چراغ، عضو موسسین موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، جهت کمک و همدردی با آسیب دیده گان ولسوالی ارگوی به ولایت بدخشان سفر نمود. در این سفر با بزرگان و نماینده  های آسیب دیده گان حوادث اخیر ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان مفصلا صحبت صورت گرفت.  در همین حال یک مقدار  ادویه اساسی و لازم نیز از طرف موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ در دسترس نیازمندان قرار داده شد.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

نام:‌    مصطفی رحمانی
نام پدر:     نظام الدین
سمستر: 
نوع مدل:  چشم الکترونیک

برنده گان نمایشگاه مدل اناتومیک

 

نام:     محمد الیاس عالمی
نام پدر:     عبدالغنی
سمستر:
نوع مدل:     قلب

 

 

 


کلینیک صحی سیار

 
نخستین برنامه کلینیک سیار از طرف موسسه تحصیلات عالی طبی وشفاخانه چراغ با هماهنگی وزارت صحت عامه کشور در ولسوالی کلکان ولایت کابل راه اندازی شد. این برنامه به منظور معاینه ، تداوی و توزیع ادویه رایگان برای مریضان و اشتراک محصلین طب موسسه تحصیلات عالی طبی وشفاخانه چراغ اجرا شد

.
صبحگاه روز چهارشنبه 15 جوزا 1392 ده ها تن از باشنده گان ولسوالی کلکان در مرکز صحی آن ولسوالی حضور یافته و از امتیازات و خدمات برنامه کلینیک سیار مستفید شدند

.
داکتر اجمل یاسین معاون کلینیکی موسسه تحصیلات عالی طبی وشفاخانه چراغ که رهبری این تیم صحی را به عهده داشت هدف برنامه را چنین بیان کرد:" هدف این پروسه تداوم همکاری بین موسسه ما و وزارت صحت عامه کشور و اشتراک محصلینی که در دوره کلارک شیپ (Clerkship)  دروس عملی فاکولته  قرار دارند و هم چنان به راه انداختن برنامه تحقیقی علمی توسط محصلین می باشد.  وی افزود: " معاینه و توزیع ادویه اساسی برای مریضان به شکل رایگان از خدماتی است که از طرف کلینیک صحی سیار به مردم ارایه میشود

".

پیر مرد سالخورده یی به نام عبدالرحمن یکی از مریضان مراجعه کننده به کلینیک صحی بود وی خواست تا این دوکتوران بار دیگر هم به ولسوالی شان بیایند و به مریضان کمک کنند.  تیم کلینیک صحی سیار را  33 نفر شامل 25 نفر محصلین از سمسترهای 6 تا10، دو نفر استاد رهنما، دو نفر داکتر متخصص و یک نفر نرس همراهی میکردند. محصلان در جریان کار به گروپ های متعدد تقسیم شدند ووظایف مشخص را در بخش های معاینه، نسخه نویسی، توزیع ادویه ، تکمیل پرسشنامه ها، راجستریشن و رهنمایی مریضان به پیش بردند. 
به تعداد 100 مریض در این پروسه تحت معاینه و معالجه قرار گرفتند. خانم "گل مهره"  در حالی که طفل خورد سالش را در آغوش داشت و به خریطه ادویه و نسخه اش نگاه میکرد از حضور و همکاری داکتران خوشی نموده گفت: "این کار بزرگ وخیریه برای ما است که در اینجا امکانات زیاد نداریم".
قرار است دومین دور کلینیک صحی سیار در چهارشنبه آینده راهی یکی دیگر از ولسوالی های کابل شود.


 اعضای تیم کلینیک صحی سیار:
داکتر اجمل یاسین              متخصص داخله
داکتر محمد هارون             متخصص داخله

محمد فهیم                        نرس
نوید حمیدی                     مسول اطلاعات وروابط
محمد صادق                     کارگر
زلگی                            دریور
بیژن                             دریور


اسامی محصلین اشتراک کننده در این پروسه عبارتند از:
سمستر دهم:
    داکتر ذکی ا... اوریا
    داکتر احمد ا... تابان
    داکتر عبدالصبور تابان
    داکتر مژگان یوسفی
داکتر منیژه خاموش
    داکتر وژمه خاموش 

 

 

       سمستر نهم:

    داکتر ملالی نورزی
    داکتر ترینا نورزی
   داکتر سید محمد رحیم نیازی
    داکتر ذکی براتی

 

سمستر هشتم:
    داکتر محمد عاطف حقمل
   داکتر ایمل بشری
   داکتر نعمت ا... رضایی
  داکتر حیات ا... پوپل
   داک

ترمهدی حکمت

 

سمستر هفتم:
   داکتر حسینه جهش
   داکتر آزاده نیازی
   داکتر بصیره صافی
  داکتر مسلم خالقیار
   داکتر امید خیبر
   داکتر فردوس

راسخ

 

سمستر ششم

:
    داکتر افراشیم چرمکار
    داکتر علیانا مهدی یار
   داکتر ذبیح الله سادات
   داکتر بوستانه شهامتی

   

داکتر نوید فقیرزی

  

 

سهولت انترنت پر سرعت وای فای در محوطه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مهیا گردید

 

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ به منظور سهولت در دسترسی محصلان  به آخرین و جدیدترین اطلاعات طبی، تسهیلات انترنت پرسرعت بی سیم را در محوطه موسسه مهیا نموده است. از آنجایی که دانش طبی با گذشت زمان در حال تغییر و تحول می باشد، لذا رهبری موسسه تصمیم برآن شد تا در کنار موجودیت خدمات انترنتی در کتابخانه موسسه، سیگنال انترنت بی سیم را نیز در محوطه موسسه پخش نماید، تا با استفاده از آن محصلان بتوانند تازه ترین اطلاعات و مواد درسی مورد ضرورت خود را دریافت نمایند

 

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ در سال  1387 سند ثبت رسمی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را از وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریافت نموده است

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی جراغ، نخستین موسسه خصوصی در راستای عرضه تحصیلات عالی طبی در افغانستان بوده و مصمم است تا خدمات صحی با کیفیت عالی را به هموطنان عرضه بداردموسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ در دو بخش فعالیت دارد     

 

  بخش عرضه تحصیلات عالی     

بخش عرضه خدمات صحی

 

 

 

کادرعلمی موسس

ه تحصیلات عالی طبی چراغ

بخش عرضه تحصیلات عالی طبی

 

 

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در فاکولته های طب معالجوی، طب دندان (ستوماتولوژی) و فارمسی محصل می پذیرد. نصاب تعلیمی  (کریکولم درسی ) این موسسه تهیه شده از کریکولومهای معتبر جهان با در نظر داشت شرایط کشور بوده و  هر سال تحصیلی مشتمل بر دو سمستر بهاری و خزانی میباشد.


طب معالجوی:  دوره تحصیلی طب معالجوی برای هفت سال میباشد. سال اول دوره (پی سی بی ) ، پنچ سال شامل درس های عملی و نظری و یک سال اخیر دوره ستاژ را در برمیگیرد.  در پایان دوره تحصیلی سند رسمی فراغت داکتر طب با تائید وزارت تحصیلات عالی  به محصل ارایه میشود.


طب دندان (ستوماتولوژی): دوره تحصیلی طب دندان یا ستوماتولوژی برای پنج سال در نظر گرفته شده است که چهارونیم سال درس عملی ونظری و یک سمستر اخیر دوره ستاژ میباشد و درختم دوره تحصیلی پنج سال سند دی ام دی برای فارغ التحصیل تفویض می گردد.

 

 

فارمسی: فاکولته  فارمسی در مدت چهار سال تکمیل میشود و در پایان دوره تحصیلی سند لیسانس فارمسی به محصل ارایه میشود

 

 

بخش عرضه خدمات صحی

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ شامل شفاخانه مجهز بوده و اولین شفاخانه تدریسی خصوصی در افغانستان است که با داشتن کدرهای مجرب و متخصصین ورزیده و پرسونل طبی به طور 24 ساعته در خدمت هموطنان و مریضداران محترم میباشد.

شامل بخشهای:

جراحی عمومی، جراحی یورولوژی، گوش وگلو، نسائی ولادی، داخله عمومی و

لابراتور تشخیصیه مدرن مجهز به وسایل کمپیوتری شامل معاینات بیوشیمی، میکروبیولوژی، سیرولوژی و سایر تستهای لابراتواری التراسوند رنگه و ساده

توسط متخصصین و داکتران اناث و ذکور

اندوسکوپی

X Ray

گراف برقی قلب

 

بخش عرضه خدمات صحی

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ شامل شفاخانه مجهز بوده و اولین شفاخانه تدریسی خصوصی در افغانستان است که با داشتن کدرهای مجرب و متخصصین ورزیده و پرسونل طبی به طور 24 ساعته در خدمت هموطنان و مریضداران محترم میباشد.

شامل بخشهای:

جراحی عمومی، جراحی یورولوژی، گوش وگلو، نسائی ولادی، داخله عمومی و

لابراتور تشخیصیه مدرن مجهز به وسایل کمپیوتری شامل معاینات بیوشیمی، میکروبیولوژی، سیرولوژی و سایر تستهای لابراتواری التراسوند رنگه و ساده

توسط متخصصین و داکتران اناث و ذکور

 

 

بخش عرضه خدمات صحی

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ شامل شفاخانه مجهز بوده و اولین شفاخانه تدریسی خصوصی در افغانستان است که با داشتن کدرهای مجرب و متخصصین ورزیده و پرسونل طبی به طور 24 ساعته در خدمت هموطنان و مریضداران محترم میباشد.

شامل بخشهای:

جراحی عمومی، جراحی یورولوژی، گوش وگلو، نسائی ولادی، داخله عمومی و

لابراتور تشخیصیه مدرن مجهز به وسایل کمپیوتری شامل معاینات بیوشیمی، میکروبیولوژی، سیرولوژی و سایر تستهای لابراتواری التراسوند رنگه و ساده

توسط متخصصین و داکتران اناث و ذکور


           
           
           تفاهم نامه همکاری موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ با ریاست صحی ستر درسیز وزارت دفاع ملی مورخ 17/3/1389
          شعبات تشخیصیه هیستوپتولوژی ،هیماتولوژی ،میکروبیولوژی ،سیرولوژی، بیوشیمی، معاینات تلویزیونی و سایر معاینات لابراتواری
          کتابخانه مجهز با سیستم اینترنت و کتب معتبر دنیا فضائی مناسب برای مطالعه و تحقیقات علمی برای محصلین
          اتاق های بستر و عملیات خانه مجهز با وسایل مدرن و کامپیوتری